27.–28. feb. 2018

Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i hovedavtalene, både NHO-avtalen og direkteavtalene mellom Tekna og bedriftene. Tekna har derfor utviklet et kurs der avtalene gjennomgås for å gi deg en bedre forståelse av dem.

Meld meg på

Her tar vi opp de individuelle delene av Arbeidsmiljøloven og belyser blant annet:

 • Tillitsvalgtes rolle
 • Ansettelser
 • Arbeidstid
 • Opphør av arbeidsforholdet

Hva sier tidligere deltakere?

"Fornøyd med at det blir klarere på "hvor ting hører hjemme". Hva er innenfor/utenfor styringsrett osv. Oppgavene er veldig bra, så vi får testet hva man egentlig har forstått."

"Hyggelig å møte andre tillitsvalgte."

"Veldig nyttig i prosessen vi er i på vårt arbeidssted."

"Relevant, interessant og hyggelig!"

Målgruppe

Dette kurset er for lokale tillitsvalgte i privat sektor. Tillitsvalgte i Spekterområdet oppfordres også til å melde seg på dette kurset. Ved nok deltakere fra dette området, stiller Tekna med egen kursleder i en parallelsesjon for disse.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

 • Forhandlingsteknikk
 • Lov og avtale i privat sektor
 • Omstilling og nedbemanning i privat sektor

Fra høsten 2017 ble også "Omstilling og nedbemanning" et av kursene i grunnopplæringen.

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Tirsdag 27. februar 2018

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:30

Enkel servering, registrering

09:45

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

Individuell arbeidsrett

 • Utvalgte emner fra Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstagers og arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstid
 • Oppsigelse og midlertidig ansettelse

13:00

Lunsj

14:00

Individuell arbeidsrett fortsetter

 • Oppgaver i tilknytning til individuell arbeidsrett

18:00

Avslutning av første dag

20:00

Middag

Onsdag 28. februar 2018

09:00

Hovedavtalen - ditt viktigste verktøy

 • Kollektiv arbeidsrett
 • Grunnlag for å lage avtaler
 • Teknas hovedavtaler

13:00

Lunsj

14:00

Kollektiv arbeidsrett

 • Gjennomgang av sentrale avtalebestemmelser
 • Oppgaver i tilknytning til kollektiv arbeidsrett

15:00 - 16:00

Oppsummering og avslutning


Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18106/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og raskeste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18106.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn når du ber om refusjon for dine reiseutgifter.