Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i hovedavtalene, både NHO-avtalen og direkteavtalene mellom Tekna og bedriftene. Tekna har derfor utviklet et kurs der avtalene gjennomgås for å gi deg en bedre forståelse av dem.

Meld meg på

Her tar vi opp de individuelle delene av Arbeidsmiljøloven og belyser blant annet:

 • Tillitsvalgtes rolle
 • Ansettelser
 • Arbeidstid
 • Opphør av arbeidsforholdet

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

 • Forhandlingsteknikk
 • Lov og avtale i privat sektor
 • Omstilling og nedbemanning i privat sektor

Fra høsten 2017 er også "Omstilling og nedbemanning" et av kursene i grunnopplæringen.

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Mandag 23. oktober 2017

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:30

Enkel servering, registrering

09:45

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

Individuell arbeidsrett

 • Utvalgte emner fra Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstagers og arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstid
 • Oppsigelse og midlertidig ansettelse

13:00

Lunsj

14:00

Individuell arbeidsrett fortsetter

 • Oppgaver i tilknytning til individuell arbeidsrett

18:00

Avslutning av første dag

20:00

Middag

Tirsdag 24. oktober 2017

09:00

Hovedavtalen - ditt viktigste verktøy

 • Kollektiv arbeidsrett
 • Grunnlag for å lage avtaler
 • Teknas hovedavtaler

13:00

Lunsj

14:00

Kollektiv arbeidsrett

 • Gjennomgang av sentrale avtalebestemmelser
 • Oppgaver i tilknytning til kollektiv arbeidsrett

15:00 - 16:00

Oppsummering og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. Kryss av for dine ønsker i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 17104/Paulsen 

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 17104.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no

 

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på nina.gundersen@tekna.no.

Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning: https://www.tekna.no/globalassets/filer/reiseregning/skjema-for-reiseregning.pdf som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter kurset.

For refusjon av reiser av Tekna, oppgi følgende referanse: Tekna/tillitsvalgt/17168/Stensønes.

Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.