Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i lovverket og hovedavtalene. Dette fordypningskurset har som formål å gi deg som tillitsvalgt bedre kjennskap til arbeidsmiljøloven og større tariffavtaler i privat sektor (NHO, Spekter, Virke, Finans Norge, direkteavtaler, og bedriftsavtaler)

Meld meg på

Kurset tar opp sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene, herunder:

 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter
 • Arbeidsgivers styringsrett, rettigheter og plikter
 • Drøftinger og forhandlinger
 • Arbeidstid
 • Opphør av arbeidsforholdet

Det gjøres oppmerksom på at utgangspunktet for kursets dag 2 vil være bestemmelsene i NHO-avtalen. Kurset vil likevel være relevant for tillitsvalgte med andre avtaler og uten avtaler i privat sektor.

Kursets målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter.

Dette er et fordypningskurs i tillitsvalgtopplæringen

Du må ta grunnkurset før du deltar på fordypningskurs.

Se grunnkurset og fordypningskurs for deg som tillitsvalgt her.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22116

Skriv ut

Mandag 24. oktober 2022

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09.30

Enkel servering, registrering

09.45

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

Individuell arbeidsrett

 • Utvalgte emner fra Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstagers og arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstid
 • Oppsigelse og midlertidig ansettelse

13.00

Lunsj

14.00

Individuell arbeidsrett fortsetter

 • Oppgaver i tilknytning til individuell arbeidsrett

17.30

Avslutning av første dag

18.30

Aperitiff og middag

Tirsdag 25. oktober 2022

08.30

Hovedavtalen - ditt viktigste verktøy

 • Kollektiv arbeidsrett
 • Grunnlag for å lage avtaler
 • Teknas hovedavtaler

11.45

Lunsj

12.30

Kollektiv arbeidsrett

 • Gjennomgang av sentrale avtalebestemmelser
 • Oppgaver i tilknytning til kollektiv arbeidsrett

15.00 - 16.00

Oppsummering og avslutning