27. okt.
kl. 16.00–17.50
Grand Bergen, BERGEN

Teknas lønns- og interesseutvalg inviterer deg som er leder for Tekna-gruppen og din nestleder/et styremedlem til et ettermiddagsmøte for å ha en dialog der vi diskuterer fremtidens arbeidsliv.

Meld meg på

Beskrivelse

Hovedtema – arbeidsmarkedet nå

Arbeidsledigheten i Norge har ikke vært lavere på 15 år. Antall arbeidssøkende gikk ned i alle yrkesgrupper fra juni til juli. Medlemmene mottar uoppfordret tilbud gjennom LinkedIN og hodejegere. Arbeidsmarkedet fremstår rekordgodt for Teknas medlemmer. Hvilke konsekvenser har arbeidsmarkedet for tillitsvalgte, medlemmer og virksomhetene? Og er det skyer i horisonten?

LIU inviterer deg som leder og nestleder til dialog om dette. På møtet vil du også treffe tillitsvalgte fra andre Tekna-grupper i ditt distrikt. Møtet er en ypperlig arena for kompetansepåfyll og god dialog. Lønns og interesseutvalget i Tekna (LIU) er det høyeste valgte organet i Tekna som arbeider for medlemmenes lønns – og arbeidsvilkår. Litt enkelt sagt: LIU er tillitsvalgt for de lokale tillitsvalgte i Tekna.

Etter møtet, kan du slå følge med andre tillitsvalgte til tillitsvalgtfesten hos Tekna Bergen avdeling, og fortsette diskusjon og dialog der med tillitsvalgte du har blitt kjent med. Det er egen påmelding til festen med lenke nedenfor.

LIU ønsker velkommen til møte!

PS! Tekna dekker ikke reisekostnader til dette møtet, derfor inviterer vi til flere lokale møter rundt om i landet.

Innledere

 • Jannicke Bakkejord, Senioringeniør ved Havforskningsinstituttet og medlem av Teknas lønns- og interesseutvalg
 • Marianne Gran Juriks, direktør for arbeidsliv og juss, Teknas sekretariat

Program

 • 16.00 Presentasjon av Lønns- og interesseutvalget

 • 16.20 Aktuelt fra Tekna

 • Hjemmekontorsituasjonen, ny hjemmekontorforskrift
 • Enkelte lovendringer tillitsvalgte bør kjenne til

16.40 Arbeidsmarkedet

 • Hvordan går det i virksomhetene – hva er utfordringene?

 • 17.00 Pause

 • 17.15 Arbeidsmarkedet for Teknas medlemmer nå og fremover

 • Rekrutteringsutfordringer for virksomhetene
 • Positive og negative virkemidler for å beholde ansatte.
 • Lønnsutvikling
 • Bindingstid, bonus – og incentivordninger
 • Kompetansebehov og konsulentbruk
 • Omstilling

 • 17.50 Møteslutt

Tillitsvalgtfest

Rett etter møtet inviterer Tekna Bergen avdeling dere til å delta på fest for de tillitsvalgte.

Meld deg på tillitsvalgtfesten her

Hvorfor delta på Lønns- og interesseutvalgets høstrunde?

På møtet får du mulighet til gi innspill til en sentral tillitsvalgt som ønsker å høre hva som er viktig for deg! Du får møte ledere av andre Tekna-grupper i ditt distrikt, og du får diskutere det du er opptatt av med andre lokale tillitsvalgte.

Finn frem:

Adresse: Nedre Ole Bulls Plass 1, Bergen