8.–9. feb. 2022

En nasjonal møteplass og læringsarena for næringsliv, politikk, offentlig forvaltning, utdanning og forskning, og organisasjonene i arbeidslivet.

Meld meg på

Beskrivelse

Lerchendalkonferansen er en tradisjonsrik konferanse som gjennom en årrekke har frontet betydningen av kunnskap, forskning og innovasjon for økonomi og samfunnsutvikling. Arrangørene, NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Tekna, ønsker å styrke konferansens posisjon fremover som en av de sentrale møteplassene i Norge på dette området.

En viktig hensikt med konferansen er å bidra til at beslutningstakere settes i stand til å formulere kunnskapsstrategier for fremtiden.

En nasjonal møteplass og læringsarena:

Arrangørene vil styrke konferansen som et forum for norsk verdiskaping gjennom:

 • å presentere dokumentasjon og initiativer
 • å samspille med andre arrangementer, aktiviteter og aktører
 • å være et forum og en læringsarena for verdiskaping og globalisering

Arrangørene fokuserer på globale perspektiver som grunnlag for norske læringsprosesser.

Konferansens målgrupper:

 • Næringsliv
 • Politikk
 • Offentlig forvaltning
 • Utdanning og forskning
 • Organisasjonene i arbeidslivet

Deltakelse skjer etter invitasjon, men konferansen er åpen for pressen. Et fast innslag er festmiddagen på slutten av konferansens første dag.

Påmelding:

Påmelding skjer via personlig invitasjon. Eventuelle ønsker om deltakelse, eller innspill om andre som bør inviteres, kan sendes til: lerchendal@tekna.no. Forslag vil vurderes opp mot andre som står på konferansens venteliste.

Program og tema for Lerchendal 2022:

Programmet for 2022 er under utvikling og vil bli publisert i løpet av høsten 2021. Tidligere temaer og konferanseprogram kan du se på lerchendalkonferansen.no

Arrangører:

 • Forskningsrådet
 • NTNU
 • Sintef
 • Tekna

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

8. sep.–8. des.

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

29. sep.–28. okt.