28. jan.
kl. 11.00–13.00

Bærekraft er en nøkkel til suksess. Hvorfor er CSR så viktig, og hvordan lykkes med samfunnsansvar i næringslivet? Professor Caroline Ditlev-Simonsen viser deg steg for steg hvordan du kan tilnærme deg ditt samfunnsansvar på en bærekraftig måte. Ledelsesfaglig forum i Tekna Stavanger avdeling fortsetter å tilby avdelingens medlemmer mulighet til å delta på "Lederskolen" med rabatt.

Meld meg på

Beskrivelse

Er du leder eller mellomleder, eller ønsker du å bli leder? Da kan du delta på Næringsforeningen i Stavangers og BIs populære samlinger under "Lederskolen" i regi av ledelsesfaglig forum! "Lederskolen" er regionens største tverrfaglig møtested for ledere og mellomledere. Hver samling starter med servering og mingling fra kl. 09.45. Faglig innhold starter kl. 11.00.

Som medlem av Tekna Stavanger avdeling kan du delta på denne samlingen med en betydelig Tekna-rabatt. NB! Begrenset plass på både fysisk og digital løsning p.g.a. sponset avgift pr. deltaker.

Om samlingen:

Mange er – og bør være – opptatt av bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål har de fleste bedrifter implementert i sine planer og mål. Forskning viser at bedrifter som har gode bærekraftprogrammer får økt lønnsomhet, økt trivsel hos medarbeidere, økt kundetilfredshet, redusert risiko og lettere tilgang til finansiering. Men hva betyr dette i praksis, og hvorfor og hvordan skal du gå fram for å lykkes med en bærekraftstrategi?

Program:

09.45 Registrering, lunsj og nettverksbygging med god avstand.

11.00 Velkommen, ved Harald Minge, Næringsforeningen.

11.05 Foredrag, ved Caroline Ditlev-Simonsen, BI.

12.00 Pause

12.15 Casepresentasjoner v/lokale selskaper: DNB og Helen & Hard Diskusjon og spørsmål fra salen

13.00 Takk for i dag.

Om kursholder:

Caroline Dale Ditlev-Simonsen er professor i bedrifter og samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI. Hun forsker og underviser på master- og executive nivå innen bedrifters CSR (Corporate Social Responsibility), bærekraftig utvikling, ledelse samt holdning og atferd blant forbrukere. Ditlev-Simonsen bidrar i samfunnsdebatten rundt tema hun forsker innen, og er en populær foredragsholder. Hun er co-leder for BI senter for samfunnsansvar og energi, og leder for BI senter for stiftelser. Siden 2017 har hun vært Associate Dean for BI Executive Master of Management program.

Fysisk deltakelse

Det er lagt opp til fysisk deltakelse for en liten gruppe. Det skal være trygt å delta! Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter for å sikre at deres møteplasser er trygge.

Vennligst skriv i feltet "Tilleggsopplysninger" dersom du har matallergi eller behov for en spesialtilpasset lunsj.

Digital deltakelse

Du får tilsendt lenken til sendingen senest kl. 10.00 på arrangementsdagen. Vi oppfordrer deg å logge deg på kl. 10.55, slik at du er klar når foredraget starter.

NB! Vi ønsker at du melder avbud i god tid om du blir forhindret, slik at andre får mulighet til å delta.

Finn frem:

Adresse: Byfjordparken 17, 4007 Stavanger