5. juni
kl. 11:00–12:00

Professor Helene Loe Colman mener det er avgjørende at du som leder er god til å håndtere omstilling, utvikling, nye krav og utfordringer på løpende bånd.

Meld meg på

Beskrivelse

Er du leder eller mellomleder? Som medlem av Tekna Stavanger avdeling kan du delta på Næringsforeningen i Stavangers og BIs populære samlinger under "Lederskolen" i regi av ledelsesfaglig forum med Tekna-rabatt. Fysiske møter utgår frem til sommeren og i mellomtiden kommer det noen digitale tilbud.

Om dagens tema

Virksomheter i de fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil måtte gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Vi vet at endringsprosesser er utfordrende for både ledere og ansatte, og at evnen til å forstå og lede endring er viktig. Spesielt i slike krisetider vi nå står i stilles det krav til endringskompetanse hos lederne i virksomheter

Den grunnleggende idéen som foredragsholder Helene Loe Colman vil snakke mer om, er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen. Samlingen vektlegger temaer knyttet til omstilling og endringsledelse.

Lenke til pålogging får du tilsendt på e-postadressen som er registrert hos Tekna i forkant av webinaret. I etterkant får du PDF av presentasjonen til Colman.

Om foredragsholderen

Helene Loe Colman er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Colman er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og tok sin doktorgrad på Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsområder er bl.a. innen fusjoner og oppkjøp og integrering av oppkjøp av fusjoner, organisasjonsidentitet, kunnskapsintensive organisasjoner, multinasjonale organisasjoner og internasjonalisering.