31. jan.
kl. 17:00–21:00

Kjenn dine lederverktøy for å lykkes i den praktiske jobbsituasjonen. Geir Lahnstein fra BI er tilbake for å gi oss en innføring, med bakgrunn i anvendelse av klassiske lederteorier.

Meld meg på

Beskrivelse

Ledelsesfaget har både en teoretisk og en praktisk orientering.

Ledelsesteoriene gir grunnlag for å oppdatere seg på viktige prinsipper om hvordan god ledelse skal utøves. 

Her er fokuset først og fremst på tenkesettet og forståelsesformer. Til dette hentes inspirasjon fra fremtredende lederteorier (kjenn dine klassiske lederteoretikere). 

Snakker vi imidlertid om lederverktøy, så er oppmerksomheten knyttet til anvendelse av teoriene.  Det er et påtrengende krav om at teorier skal kunne omsettes til god praksis.  Her snakker vi om mestring av de konkrete utfordringer leder står overfor i den daglige jobbsituasjon.  Da kreves det av lederne at de kjenner og behersker de enkelte lederverktøy som står til rådighet.  På engelsk heter det «bridge the gap».  Det refereres her til det som kalles «the knowing doing gap». Budskapet i dette utsagnet er at «det nytter ikke å være aldri så godt oppdatert på lederteorier, hvis du ikke kan anvende disse på en fornuftig måte i praksis. 

Ledelse kan læres. Med det forstår vi at alle ledere kan oppdatere seg og tilegne seg viktige ferdigheter i bruk av lederverktøy. Benyttes begrepet lederkompetanse har det en direkte kopling til den praktisk mestring (ferdigheter) av de aktuelle verktøy som er i verktøykassa.

Om kurset:

Kurset vil først gi en meget kort orientering om aktuelle lederteorier og prinsipielt tenkesett for god ledelse. Deretter blir det en presentasjon av aktuelle praktiske verktøy som «ligger i verktøykassa». 

En vanlig inndeling av verktøy er:

a) Samtaleverktøy – Spissformulert er ledelse tre ting; kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon. Her løftes bant annet frem følgende verktøy: Den gode samtale, jobbsamtalen, forventningssamtalen, utviklingssamtalen, trekantsamtalen, den vanskelige samtalen, konfliktsamtalen.

b) Funksjonelle verktøy Her løftes blant annet frem: MBWA (Management By Walking Around), aktiv lytting, LØFT (LØsningsFokusert Tilnærming), coaching og coachorientert lederstil, stressmestring, ros og ris (tilbakemelding til medarbeider), delegering. Det blir vektlegging på hvordan verktøyene kan brukes, deres fortrinn og deres begrensninger, samt hvordan man kan trene på bruken av de aktuelle verktøyene slik at man oppnår ønsket lederkompetanse.

Sammendrag/dokumentasjon av de mest aktuelle lederverktøyyene følger med i kurset som dokumentasjon og inngår i kursavgiften. 

Den som ønsker å få en glimrende oversikt over aktuelle organisasjons- og lederteorier kan sende en mail til geir@lahnstein.no og vil da få oversendt et omfattende kompendium i PDF-format på 670 sider med disse teoriene i sammendrag pedagogisk tilrettelagt, pris kr. 250.

Finn frem:

Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17. Møterom: Klubben, 9. etg.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

21.–22. jan.

Ledelse og utvikling

Lederforum: rammeverk for lederskap

22. jan.
kl. 17:00–19:00

Ledelse og utvikling

Slik får du struktur på jobben

29. jan.
kl. 10:00–16:00