Arrangementet er avlyst

Dette kurset gir deg inspirasjon, verktøy og en struktur for hvordan lede, motivere, skape resultater og et godt miljø med medarbeidere som jobber fra ulike arbeidssteder.

Meld meg på

På dette kurset lærer du verktøy og metoder som gjør at medarbeidere trives, mestrer og presterer. Det setter deg i stand til å tiltrekke og beholde gode medarbeidere til tross for geografisk avstand.

Gjennom en bevisst og systematisk tilnærming til avstandsledelse kan du skape det rette rammeverket for dine ansatte uansett fysisk lokasjon. Det handler om å kunne skape gode relasjoner og redusere avstanden mellom dere - til tross for at dere daglig ikke sitter sammen.

Læringsutbytte:

 • Etablere en struktur og rammeverk for god avstandsledelse og hybrid arbeidsform
 • Bevisstgjøring av hvordan fylle rollen som leder på avstand
 • En kommunikasjonsform som fungerer
 • Hvordan du skaper team følelse og et godt samarbeid til tross for at dere er på ulike steder
 • Innsikt i hvordan du kan skape god digital samhandling og møteplass
 • Inspirasjon og faglig påfyll du umiddelbart kan ta i bruk

Målgruppe:

Kurset er tilpasset deg som leder andre uten at dere er fysisk til stede sammen 100% av tiden. Du leder for eksempel konsulenter som jobber ute hos kunder, medarbeidere på avdelingskontorer i inn- eller utland, geografisk spredte prosjektgrupper eller medarbeidere som sitter delvis eller hele tiden på hjemmekontor.

Meld meg på

Se program


Har du ikke tid til å sette av to dager?

Da kan vi anbefale vårt nettbaserte lynkurs, les mer her:


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

09.00 - 09.30

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09.30 - 09.35

Velkommen og praktiske opplysninger

DAG 1

Hva betyr det å lede på distanse

 • Vi etablerer en felles forståelse av fjernledelse
 • Hvilke krav og forventinger har du til dine ansatte og de til deg

Hvilke utfordringer og muligheter oppleves ved fjernledelse

 • Kartlegging av utfordringer og muligheter
 • Hva sier forskningen
 • Erfaringsutveksling
 • Hva kreves av oss fremover

Hvordan fyller du lederrollen når du leder på avstand

 • Hva tenker du om lederrollen og hva er din arbeidsform
 • Du får innføring og verktøy for å etablere en tydeligere lederidentitet
 • Hvilken arbeidsform fungerer godt

Hvordan bygge sterkere team samhørighet

 • Team som sitter spredt kjenner ikke på samme tilhørighet og lojalitet
 • Hvordan bygger du samhørighet og god samhandling
 • Hvordan sette tydelige forventninger til medarbeidere
 • Hvordan sikre engasjement og involvering

Ansvarliggjøring

 • Hvordan tilrettelegger du for at medarbeider tar oppgaven og jobber selvstendig uten at du trenger å følge opp hele veien
 • Hvordan sette mål og langsiktig målstyring
 • Hvordan følge opp i det daglige

16.30

Oppsummering og avslutning kursdag 1

DAG 2

09.30

Velkommen, refleksjon og tilbakeblikk dag 1

Kommunikasjon

 • Hvordan kommunisere når dere sitter på ulike steder
 • Vi etablerer en kommunikasjonsplan

Kommunikasjonskanaler og verktøy

 • Hvordan samarbeide effektivt
 • Hvilke muligheter foreligger
 • Hvilke kanaler fungere best
 • Hvilke kanaler bruker du, f. eks. e-post, videokonferanser, chat, teams

Gode møter

 • Er avgjørende for god avstandsledelse. Kartlegging av din møtestruktur
 • Vi etablerer en praksis for god møtestruktur og du vil få nyttige tips som gjør møtene dine mer engasjerende, effektive og nyttige

Kultur

 • Hvilke normer og kultur gjelder
 • Hvordan avdekke eventuelle konflikter når du ikke er tilstede
 • Hvordan sikre at misforståelser ikke oppstår
 • Hvordan redusere opplevd avstand og etablere en god kultur

Handlingsplan

 • Du etablerer en handlingsplan for iverksetting av ny lederpraksis for god avstandsledelse

16.30

Oppsummering og avslutning av kurset

Sagt om kurset:

På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er høyest score har dette kurset en gjennomsnitt på 5,88.

Tidligere deltakere sier:
• Særlig relevant erfaringsbakgrunn å dele med deltakerne
• Inspirerende og morsom å høre på. Relevante eksempler
• Motiverende og inspirerande - jeg er kjempefornøyd
• Fremragende kursholder, utrolig inspirerende og kunnskapsrik på alle mulige måter.
• Vigdis har så mye kunnskap og erfaring som klarer å dele på en pedagogisk og morsom måte.
• Anbefales på det varmeste!
• Veldig inspirerende kursleder med mye relevant erfaring

 • Vigdis Austrheim

  Partner og rådgiver

  Vigdis Austrheim

  Vigdis Austrheim er en tydelig og inspirerende leder. Hun har 30 år i IT-bransjen, og over 17 års ledererfaring. Vigdis har bred erfaring fra norske og nordiske virksomheter, som gründer og som leder i store internasjonale selskaper. Hun har bidratt til imponerende veksttall, høy medarbeidertilfredshet og ledet i tøffe digitalisering og endringsprosesser. Hun har ledet team på avstand gjennom 10 år, har en unik ledererfaring fra Microsofts hovedkontor i Seattle, USA, og som rådgiver i Great Place to Work. Vigdis er en etterspurt rådgiver, foredragsholder, coach og ikke minst engasjerende kursholder.

  Vi lover deg at Vigdis leverer engasjerende kursdager med faglig godt innhold og som gir varig verdi.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: