15. okt.
kl. 12:00–17:00
Streaming, Nettbasert

Lær om gjeldende regelverk for betongsammensetning av lavkarbonbetong med ulike bindemiddelskombinasjoner og få praktiske eksempler på bruk av lavkarbonbetong på byggeplass. Andre alternativer for å redusere CO2 avtrykket i betongkonstruksjoner vil også bli gjennomgått.

Meld meg på

Det økende fokuset på mer miljøvennlige konstruksjoner gjør at regelverket stadig endres. I Nettkurset Lavkarbonbetong – Regelverk og praksis vil Tom Fredvik ta for seg dagens regelverk for produksjon av lavkarbonbetong iht nyeste utgave av Publikasjon NB37 og relevante regler i det nylig reviderte nasjonale tillegget til NS-EN 206 og Prosesskode 2. Det vil også bli en innføring i funksjonene i EPD kalkulatoren til LCA.no med Mie Vold (LCA.no).

Videre vil Arne Vatnar (Skanska) fortelle om hvordan lavkarbonbetong med ulike bindemiddelkombinasjoner er å håndtere. Her blir det blant annet en del eksempler fra produksjon og byggeplass. Til slutt vil Steinar Røine (Spenncon) komme med smarte løsninger for å redusere CO2 avtrykket i betongkonstruksjoner.

Kurset passer for både rådgiver, entreprenør, betongprodusent og byggherre.

Skriv ut

12:00 - 12:45

Hva er lavkarbonbetong - NB37

Tom Fredvik, Norcem

12:45 - 13:15

Bruk av EPD kalkulatoren fra LCA.no

Mie Vold, LCA.no

13:15 - 13:30

PAUSE

13:30 - 14:15

Betongproporsjonering og regelverk – NS EN 206 + NA og Prosesskode 2

Tom, Fredvik, Norcem

14:15 - 14:45

Erfaring fra produksjon og byggeplass

Arne Vatnar, Skanska

14:45 - 15:00

PAUSE

15:00 - 15:30

Erfaring fra produksjon og byggeplass

Arne Vatnar, Skanska

15:30 - 16:30

Smart bruk av den smarte betongen

Steinar Røine, Spenncon

16:30 - 17:00

Oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører

14.–21. aug.
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(A4) Betongproduksjon