Transformasjon og bærekraftig endringsledelse for fremtiden.

Meld meg på

Bedrifter søker nå etter personer med brennende engasjement for bærekraft, og med solid kompetanse for å lede dette arbeidet internt. Dette kurset gir deg kunnskap, innsikt og verktøy som tilrettelegger for at du og din virksomhet kan øke endringstakten i arbeidet deres med bærekraft, og lede an på veien mot bærekraftige løsninger.

Hvordan nå bærekraftsmålene

Mange er gode på bærekraft. Du og din organisasjon har kanskje satt mål for hvordan dere vil jobbe med klima og bærekraft, eller dere trenger hjelp med å sette gode mål for dette arbeidet. Internasjonale bærekraftsmål, og regjeringens bærekraftsmål setter store krav til organisasjoner og bedrifter. Hvordan kan dere nå disse målene? Den gode nyheten er at vi ikke nødvendigvis trenger å gjøre helt nye ting. Ofte trenger vi kun å tilnærme oss tingene vi allerede gjør på en ny måte.

Forankret i nyskapende forskning

Med forankring i nyskapende forskning gir dette kurset deg kunnskap og innsikt i hva transformasjon til bærekraft innebærer og hvordan du kan lede dyp og varig endring som er bærekraftig.

Kurset gir deg følgende utbytte

 • Nye perspektiver på bærekraft, klima og transformasjon.
 • Du ser løsninger som er mer integrert, der de teknologiske endringene blir satt i sammenheng med de sammfunnsmessige og menneskelige sidene av endring .
 • Verktøy til å designe prosjektene din for bærekraft.
 • Verktøy for å bringe frem transformativt lederskap hos deg selv og andre.
 • Forståelse for mennesker som klimaløsninger og bærekraftsldere, og hva det betyr for din organisasjon/virksomhet.
 • Forstålese for hva transformasjon er og hvordan din organisasjon kan lede transformasjon til bærekraft.
 • Ny innsikt i hvordan du kan jobbe med bærekraft på en slik måte at det henter ut det største potensiale for dyp og varig endring.

Hvem bør delta

Dette kurset er for alle som ønsker å bli bedre på å utforme, integrere og lede bærekraftsarbeidet i et prosjekt, i en gruppe eller i en organisasjon. Kurset passer for alle nivå og for folk med ulik erfaringsbakgrunn, som er interessert i klima og bærekraft. Om du arbeider i det private, det offentlige, med teknologi, som leder, med undervisning, som forsker, i frivillig sektor, eller media og kultur, oppfordrer vi deg til å melde deg på. Det er en fordel å ha flere deltagere fra samme organisasjon.

Les intervju med professor Karen O'Brien her


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

Praktisk informasjon

Vi starter kl. 0900 begge dager og slutter kl. 1600 begge dager. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser og tid til lunsj i løpet av kurset.

Programpunktene blir ikke nødvendigvis fulgt kronologisk men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Del 1: Transformasjon i en verden i krise: hvordan kan vi lykkes?

 • Bakteppet: Klimaendringer og bærekraftsomstillinger.
 • Forgrunnen: Overlappende og komplekse utfordringer og hvorfor vi må håndtere disse på en ny måte.
 • Hvorfor transformasjon.
 • Et skille: Tekniske problemer og adaptive utfordringer.
 • Tilnærmingen: De tre sfærer for transformasjon.

Del 2: Transformasjon: Fra forståelse til handling

 • Integrert tilnærming til transformasjon til bærekraft.
 • Se nye løsninger – kunne ta perspektiver.
 • Hva er de målbare resultatene og praktiske løsningene?
 • Å engasjere seg i systemendringer: Hvilke skift må til?

Del 3: Skape dyp og varig endring

 • De tre sfærer for transformasjon som rammeverk for handling.
 • En helhetlig tilnærming i bærekraftsarbeidet.
 • Hvorfor mennesker er avgjørende for transformativ endring.
 • Verdibasert strategi for transformative endring.
 • Hvordan kan vi skalere endring.

Del 4: Transformativt lederskap

 • Å lede transformasjon og være en transformativ leder.
 • Kobling mellom personlig transformasjon og samfunnstransformasjon.
 • Hvordan skape et rom for transformasjon i din organisasjon og legge til rette for det transformative potensiale i deg selv og andre.
 • Karen O'Brien

  Professor

  UiO - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

  Professor Karen O'Brien har i mer enn 30 år vært i forskningsfronten med sitt banebrytende arbeid knyttet til klimaendringer, og temaer som tilpasning, sårbarhet, og transformasjon.

  Hun er blant verdens mest siterte forskere innen sitt felt og en inspirerende foredragsholder og mentor. I en årrekke har hun vært en sentral bidragsyter i FNs klimapanel. Karen er samfunnsgeograf og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, ved Universitetet i Oslo, og med-gründer i selskapet cCHANGE.

 • Dina Hestad

  Dr.

  cChange AS

  Dr. Dina Hestad har over 10 års erfaring med å jobbe med organisasjoner innen offentlig, privat og ideell sektor med å promotere klimatilpasning og transformasjon, blant annet for regjeringen i Marshall Øyene, FNs Utviklingsprogram og med norske bedrifter. Hun har en doktorgrad i geografi og miljø fra Universitetet i Oxford hvor hun studerte rollen til bærekraftig entreprenørskap i å bringe fram bærekraftstransformasjoner i byer. Dina jobber i cCHANGE.

  Med seg i dette kurset har Karen og Dina sitt team i cCHANGE: et Oslo-basert selskap som har som mål å fremme bærekraftig og rettferdig transformasjon i verden. cCHANGE ligger i skjæringsfeltet forskning og praksis og tilbyr samarbeid og samskaping, kunnskap, analyser, rådgivning, verktøy, kurs og foredrag for individer og organisasjoner som er interessert i og som ønsker å lede transformasjon til bærekraft. Teamet har lang erfaring med innovativt samarbeid med aktører innen privat og offentlig sektor, utdanning, forskning, sivilt samfunn, og kunst, i Norge og internasjonalt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Grønn Lean

28.–29. sep.

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse 2021

14. okt.
kl. 09:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Bærekraft i praksis