Arrangementet er avlyst

Dette kurset gir deg en introduksjon til kunnskap, innsikt og verktøy som gjør at du kan sette fart på bærekraftarbeidet i virksomheten og skape reelle, dokumenterbare resultater i din bransje.

Meld meg på

En rapport fra PCW fra 2021 viser at kun fire av Norges størets 100 bedrifter reduserer utslippene i tråd med Paris-avtalen til tross for at mange har jobbet hardt med dette i flere tiår. Hvorfor?

Jo, fordi vi til nå kun har brukt en brøkdel av kunnskapen og verktøyene vi har tilgjengelig for å skape effektive bærekraftsprosjekter. Den gode nyheten er at du og virksomheten din ikke nødvendigvis trenger å gjøre helt nye ting. Ofte trenger dere heller å tilnærme dere tingene dere allerede gjør på en ny måte – og det får du hjelp til på dette kurset.

Vi tenker stort og strategisk kombinert med praktiske, konkrete tiltak for resultater.

Læringsutbytte:

 • Metoder og verktøy for å lede bærekraftige endringsprosesser som gir dokumenterbare resultater
 • Innsikt i nyskapende forskning på bærekraft, klima og transformasjon som er relevant for å lykkes med bærekraft i både privat og offentlig regi
 • Hvordan du og din virksomhet kan drive frem bærekraftige resultater koblet til deres viktigste bærekraftsmål
 • Hva som kreves av deg for å bli en god endringsagent innen bærekraft og få de andre i virksomheten med deg til å dra i samme retning
 • Du får jobbe med ditt eget prosjekt/ide/initiativ og se hva som skal til får at det skal oppnå ønskede resultater

Forankret i nyskapende forskning:

Med forankring i nyskapende forskning gir dette kurset deg innsikt i hva transformasjon til bærekraft innebærer og hvorfor denne kunnskapen er viktig for at nettopp du kan lede dyp og varig endring som gir dokumenterbare resultater.

Vi gir deg innsikt i hvordan du kan bruke høyt anerkjent forskning fra samfunnsvitenskapen – de kulturelle og menneskelige perspektivene som ofte blir oversett– til å sette fart på de gode tekniske løsningene og få utslippene ned.

Hvem bør delta:

Dette er kurset for deg som har som krav eller ønske om å bli bedre på å utforme, integrere, og lede effektivt bærekraftarbeid i et prosjekt, i en gruppe eller i en organisasjon. Kurset passer for alle nivå og for folk med ulik erfaringsbakgrunn enten du jobber i det private, det offentlige, med teknologi, med undervisning, som forsker, i frivillig sektor, eller media og kultur.

Undervisningsform:

Kurset er interaktivt og kombinerer forelesninger, øvelser, oppgaveløsing og samtaler. Du får jobbe med en konkret case fra din egen jobbhverdag.

Les intervju med professor Karen O'Brien fra CChange her


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

Praktisk informasjon

Vi starter kl. 0900 begge dager og slutter kl. 1600 begge dager. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser og tid til lunsj i løpet av kurset.

Programpunktene blir ikke nødvendigvis fulgt kronologisk men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Dag 1: Bærekraftig endringsledelse: forståelse og handling

 • Problemforståelse av overlappende, komplekse utfordringer: nye perspektiver på hvordan disse kan løses.
 • Jokeren i bærekraftsarbeidet: folk. Vi ser på de dypereliggende faktorene, som antagelser, verdensbilder og verdier, og deres betydning for resultater og måloppnåelse.
 • Innføring i De tre sfærene for transformasjon – et helhetlig rammeverk for effektive bærekraftsresultater, som ser de praktiske, systemiske og menneskelige løsningene i sammenheng.

Formål og fokus med dag 1:
Gi deg en dypere og bredere forståelse av utfordringene vi står ovenfor. Gi deg innsikt i hva transformasjon er og hvordan en helhetlig tilnærming hjelper med å gå fra forståelse til handling for resultater.

Dag 2: Designe og lede transformative prosjekter

 • Hvorfor folk betyr mer enn en tror i å skape systemendring.
 • Designworkshop for effektfulle, helhetlige prosjekter. Vi jobber spesifikt med ditt initiativ eller idé som case for å ta læringen ut i praksis.
 • Vi utforsker synergieffekter, nye mønstre og ringvirkninger.
 • Å være en transformativ leder og skalere endring.

Formål og fokus dag 2:
Vi ser spesifikt på din organisasjon og hvordan du individuelt og sammen med andre kan designe prosjekter med en helhetlig tilnærming. Forstå din og andres rolle som endringsagenter innen bærekraft.

 • Dina Hestad

  Forskningsrådgiver

  cChange AS

  Dr. Dina Hestad har over 10 års erfaring med å jobbe med organisasjoner innen offentlig, privat og ideell sektor med å promotere klimatilpasning og transformasjon, blant annet for regjeringen i Marshall Øyene, FNs Utviklingsprogram og med norske bedrifter. Hun har en doktorgrad i geografi og miljø fra Universitetet i Oxford hvor hun studerte rollen til bærekraftige entreprenører i å skape bærekraftstransformasjoner i byer. I cCHANGE jobber Dina med å oversette forskning til praksis å hjelpe organisasjoner både i offentlig og privat sektor med å skape reell bærekraftig endring med dokumenterte resultater.

 • Teresia Sætre Aarskog

  Rådgiver

  cChange AS

  Teresia Sætre Aarskog har en mastergrad i utvikling, miljø og kulturendring fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med interdisiplinært arbeid på de menneskelige og kulturelle dimesjonene av klimaendringer og bærekraft. Hun jobber nå i cCHANGE med formidling, rådgiving og prosjektutvikling for å engasjere folk som løsninger på klimaproblemet.

  *Med seg i kurset har de sitt team i cCHANGE, et internasjonalt konsulentselskap som gir folk og organisasjoner kraften til å skape reell bærekraftig og rettferdig endring med dokumenterte resultater. cCHANGE ble opprettet av Professor Karen O’Brien og Linda Sygna ved universitetet i Oslo og ligger i skjæringsfeltet forskning og praksis. Teamet har lang erfaring med innovativt samarbeid med aktører innen privat og offentlig sektor, utdanning, forskning, sivilt samfunn, og kunst, i Norge og internasjonalt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Miljødeklarasjon med EPD

21. okt.
kl. 09:30–16:00

Energi og klima

Bærekraft i praksis