Hopp til innhold

Velkommen

Labdrift 2021 er to dager med faglig læring og inspirasjon.
Konferansen samler labledere fra ulike bransjer, og både programmet og deltakerne bidrar til at du kan ta med deg erfaring og nye tanker tilbake til din arbeidsplass.

Årets program

Årets konferanse fokuserer på sikkerhet og samfunnsbidrag. Her er hovedtemaene i 2021:

  • IT- sikkerhet
  • Eksportkontroll
  • Beredskap og samarbeid
  • Måleusikkerhet
  • LIMS
  • Veien mot det grønne skiftet
  • Ledelse

Målgruppe

Labdrift passer for deg som jobber med laboratoriedrift på ledelsesnivå eller som har ansvar for drift av lab. Temaene som tas opp er aktuelle på tvers av bransjer og arbeidssteder.
Programmet består av foredrag og case-presentasjoner, og det er mange muligheter til å møte og diskutere med andre konferansedeltakere.