Frustrert over en kultur som fører til lange og dyre testfaser? Lær deg "Agile Inspection" og syv andre konkrete metoder for å sikre økt kvalitet og raskere levering!

Meld meg på

Der andre kvalitetssikringskurs fokuserer på det siste leddet, når skaden allerede er gjort, vil du på dette kurset lære hvordan du gjør det rett tidlig i prosessen slik at du ikke får lange og dyre prosesser mot slutten som utsetter levering.

Det viser seg at det er ti ganger mer effektivt å flytte innsatsen fra å finne og rette feil i test, til å finne og rette feil i prosessene (krav, arkitektur, design).

Kurset er lagt opp med en god blanding av forelesinger, diskusjoner og gruppearbeid. Det er et praktisk kurs med umiddelbar læring.

Her er syv gode grunner for å melde deg på:


1. Du får en anerkjent, internasjonal sertifisering

Kurset gir sertifiseringen "Agile Inspection – Trained".

2. Du lærer praktiske metoder for kartlegging og kvantifisering av kvalitet

På første kursdag vil vi du få en oversikt og en smakebit på syv metoder for å sikre kvalitet tidlig. Vi vil jobbe med kvantifisering av kvaliteter som vedlikeholdbarhet, oppetid, sikkerhet osv. Hvordan du designer inn kvalitet, i motsetning til å teste det inn mot slutten.

3. Du lærer å gjennomføre en smidig kvalitetssikringsprosess

På kursdag to vil du lære og øve på Agile Inspection slik at du kan gjennomføre Agile Inspections ved å måle kvaliteten på alle dokumenter i din egen jobb.

4. Du får bok og grundig kursdokumentasjon

Du får "Competitive Engineering" i PDF-format ved påmelding. Boken er banebrytende på mange felt og kapittel 8 tar for seg Agile Inspection.

5. Du får jevnlig oppdatering av fagkunnskap

Du får umiddelbart tilgang til “Weekly Principles with Kai & Tom Gilb”. Hver uke i 33 uker legger kurslederne fram ett prinsipp rundt prosjektledelse og kvalitetssikring og diskuterer det i en video. Her vil du få innsikt før kurset, og lenge etter kurset.

6. Du blir opplært av to meget engasjerte og faglig dyktige, internasjonalt anerkjente kursledere:

Tom Gilb og Kai Gilb har i over 35 og 25 år vært ledende på kvalitetssikring innen produktutvikling internasjonalt. De har lært opp organisasjoner som Intel, Ericsson, Nokia, HP, Boing, Citibank og Deutsche Bank i mer effektive kvalitetssikringsmetoder.

7. Du lærer hva som skal til for å levere raskere og rimeligere.

Hvem passer kurset for:

Kurset vil hovedsakelig fokusere på softwaremiljøer, men metodene som brukes er systems engineering-metoder som passer på alle produktutviklingsprosjekter og er blitt benyttet i omfattende grad blant annet på Intel, Boeing, HP og Ericsson for hardware systemer.

Kurset passer for prosjektledere, ledere av systemutvikling, testledere, ledere av IT-kvalitetssikring, programvaretestere, dokumentkontrollere, kontraktsansvarlige og innkjøpere av programvare.

Det passer også for deg som ønsker å utvide kvalitetssikringshorisonten utover testing, og for deg som har lyst til å sertifisere deg innen smidig kvalitetssikring av programvareprosjekter.

Husk å ta med PC

Ta med deg en PC eller Ipad på kurset. Det går an å gjennomføre kurset uten også men det blir mye enklere for deg om du tar med.

Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

09:00 - 09:30

DAG 1 - Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:30 - 09:35

Velkommen til kurs

Introduksjon til dagen og praktiske opplysninger.

09:35 - 16:30

AGENDA: Praktiske metoder for kartlegging og kvantifisering av kvalitet

Interessent-kvaliteter

 • Analyse og spesifisering av interessent-kvaliteter

Kvantifisering av kvaliteter

 • Alle kvalitetskrav trenger å kvantifiseres for å kartlegge alle kvalitetsdimensjonene

Kvalitet ved engineering

 • Design kvalitet inn, ikke prøv å teste det inn!
 • Hvordan finne tekniske løsninger som skaper ønskede kvalitetsnivåer

Verdiestimeringstabeller

 • Et praktisk verktøy for å håndtere og prioritere flere kvaliteter, ressurser, og flere arkitekt løsninger kvantifisert

Kvantifiserte kvalitetskriterier for inngang- og utgangsprosesser

Kontinuerlig kvalitetslevering

 • Et viktig steg foran standard smidig ved fokus på kontinuerlig levering av kvalitet
 • The Unity Method (111111) for å dele opp arkitektur i inkrementer av kvalitet

Kvantifisering av krav til oppetid

 • Flyttbarhet, tilgjengelighet, tilpasningsdyktighet

16:30

Slutt, kursdag 1

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon: Det blir lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj dag 1 er kl. 1230 - 1330. Lunsj dag 2 er kl 1130 - 12.30.

08:30 - 09:00

DAG 2 - Kaffe, te og lett frokost

09:00 - 09:05

Velkommen til dag 2

Introduksjon til dagen

09:05 - 16:00

AGENDA: Agile Inspection Leader – smidig kvalitetssikring i praksis

I løpet av denne kursdagen går vi dypere inn på hvordan du i praksis planlegger, gjennomfører og følger opp en smidig kvalitetssikringsprosess.

 • Hvordan raskt måle og finne feil i spesifikasjoner og prosjektdokumenter

 • Hvordan du kan bruke måleresultater for å sikre at dokumentene er korrekte med hensyn på økonomiske krav og viktige tidsfrister/milepæler

 • Hvordan måle kvaliteten på et dokument ved hjelp av sjekklister, spesifiseringsregler, prosedyrer, og numeriske inngang- og utgangskriterier

 • Hvordan rydde opp i allerede eksisterende dokumenter for å reduserer feilraten, spare kostnader og tid, og øke kvaliteten

 • Learning by doing: Hvordan bruke systematiske tilbakemeldinger underveis i kravspesifikasjonsprosessen for å levere dokumentasjon med klare og tydelige testkriteria

 • Praktiske metoder og verktøy for å skrive dokumentasjon som danner et godt grunnlag for design og test av softwaresystemer av høy kvalitet, til avtalt tid og under budsjett

16:00

Kurs slutt

«Veldig bra med alt materialet som ble gjort tilgjengelig»

«Veldig bra presentasjon av et komplisert felt. Gode eksempler og mye bra lesestoff og mulighet til å sette seg inn i dette. Veldig bra kurs. Kan anbefales. Veldig nyttig!»

«Supert kurs!»

«Veldig dyktige forelesere som tilpasser underveis i stedet for å ha ferdige foredrag som gjentas hver gang. Lærte veldig mye på kort tid.»

«Veldig flinke forelesere og nyttig dokumentasjon».

 • Kai og Tom Gilb

  Kurset vil bli ledet av Tom og Kai Gilb, begge anerkjente fagpersoner innen kvalitetssikring av softwareprosjekter nasjonalt og internasjonalt. De er et entusiastisk og dynamisk far og sønn-lag som alltid sørger for at du som kursdeltaker får en interessant og høyaktuell læreopplevelse.

  De holder kurs over hele verden innen sitt fagfelt. De er konsulenter for mange internasjonale tungvektere innen IT, er forelesere ved universiteter, høgskoler og store konferanser både i inn- og utland og de skriver artikler og fagbøker. I 2012 ble Tom Gilb tildelt utmerkelsen "Honorary Fellow of the British Computer Society".

  De har utviklet flere kjente metoder og teknikker innen kvalitetssikring, og den første boken på emnet "software inspection" kom i 1993 – nå trykt opp 14 ganger.

  Gled deg til et meget godt utarbeidet kurs med høy nytteverdi!

  Les mer på www.gilb.com.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

IT og tele

Github kurs

29. sep.
kl. 17:00–20:00

IT og tele

Digitale Tvillinger

28.–29. okt.