Ny personvernlovgivning fra EU gjør at vi må innhente samtykke fra deg i forbindelse med utsendelse av informasjon fra Tekna.

Du har kanskje allerede mottatt e-post fra oss og lurer på hvorfor denne kommer personlig til deg? 

Vi er opptatt av å sende ut relevant informasjon og ivareta alle våre medlemmer og kurskunder. Derfor ønsker vi også å ha kontaktinformasjonen din i vår database. 

EUs nye personvernforordning trer i kraft fra juli 2018 og pålegger alle virksomheter å innhente tydelig samtykke for å kunne kommunisere med deg. Som tidligere kursdeltager, eller fordi vi har deg i databasen av andre årsaker, kan det derfor være at du mottar en forespørsel om å gi et slikt samtykke for å fortsette å motta informasjon fra Tekna og tilknyttede foreninger.

Dette er ikke spam og du vil, via linken i e-posten, bli tatt til en side hvor du kan oppdatere dine interesser. Vi ønsker rett og slett bare å ha deg med på reisen videre. 

Merk at du når som helst senere også kan melde deg av e-postene.

De dataene vi oppbevarer er personalia, stillingstittel, arbeidssted, kurshistorikk, medlemsstatus, registrerte faglige interesser og kontaktinformasjon. I tillegg innhenter vi data fra tredjeparter. Dette kan være bransje og jobbsted. 

Du kan lese mer om EUs nye personvernforordning hos Datatilsynet her

 

In English

General Data Protection Regulation (GDPR) from the EU means that we must obtain your consent to continue sending you information from Tekna via email.

You may have already received an email from us and wonder why is it addressed personally to you?

We are committed to sending only relevant information to Tekna members and our course customers. Therefore, we would like to keep your contact information in our database.

The GDPR regulation will come into force in Norway as from July 2018 and by this date all the businesses are obligated to comply with the new EU privacy regulation. As our prior course customer or email subscriber, you will receive a request to give such consent to continue receiving information from Tekna and our associated organizations.

The link provided in the email will allow us to register your consent to receiving communication from Tekna.

Note that you can unsubscribe from our emails at any time.

We store the following data on our servers: personal information, job title, workplace, course attendance history, membership status, your registered industry interests and contact information. In addition, we collect data such as industry and company headquarters geographical location from open-source third parties.

You can read more about the EU's new privacy regulation here.

Sist oppdatert: 23. mai 2018