11.–12. jan. 2023
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Tekna, NITO og RIF inviterer til todagers kurs med fokus på kontraktsstrategi - strategi for ditt neste prosjekt. På dette kurset gjennomgår vi de ulike entrepriseformene med fokus på de fordeler og utfordringer disse har på ulike offentlige bygg- og anleggsprosjekter. Vi ser også på anskaffelsesregelverkets betydning i planleggingen av et prosjekt og som en del av kontraktstrategien.

Meld meg på

Beskrivelse

Vi gjennomgår de ulike entrepriseformene og ser på positive effekter og utfordringer med både utførelsesentrepriser, totalentrepriser og eventuelt også samspillsentrepriser i offentlige bygg- og anleggsprosjekter.

Hvilken entrepriseform passer best i hvilke typer prosjekter?

 • Risikoforhold
 • Prosjektutfordringer mv.

Her får du mange praktiske eksempler og råd på veien for å kunne ta ditt valg. Vi ser også på rådgiversiden og rådgiverkontraktene i denne sammenheng.

Offentlige bygg- og anleggskontrakter er underlagt anskaffelsesregelverket.

 • Hvilke anskaffelsesprosedyrer egner seg best for å oppnå prosjektmålene

 • Hvordan få den riktige entreprenøren og hvordan bli den rette entreprenøren!

Dette kurset passer for prosjektledere og prosjekteiere, men også for faggruppeledere, prosjekteringsledere og byggeledere, som er involvert i diskusjoner om kontraktstrategi og valg av entrepriseform.

Målsetting

Forstå kontraktstrategi i praksis – hvordan velge rett for ditt prosjekt! Bli tryggere på dine valg i alle deler av prosjektets faser, fra planlegging til overtakelse.

Agenda 11.01.23

 1. Kontraktstrategi – strategi for ditt prosjekt!
 2. Entrepriseformer – hva passer når? • Utførelsesentrepriser • Totalentrepriser • Samspillskontrakter
 3. Risiko og muligheter
 4. Anskaffelsesprosedyrer • Åpen anbudskonkurranse • Konkurranse med forhandling • Konkurransepreget dialog
 5. Kontraktstrategi i praksis! • God konkurransegjennomføring gir merverdi! • Kontraktstyring basert på kontraktstrategi • Mål blir til resultater!

Agenda 12.01.23

 1. NS 8405 og 8407 – Utvalgte emner i gjennomføringsfasen: • Tilleggs og endringsreglene • Fremdrift/fristforlengelse • Forsering/Dagmulkt • Overtakelse og sluttoppgjør
 2. Rådgiverkontraktene – utvalgte emner: • Forskjellen NS 8401/8402/8403/8404 • Vederlagsformatet • Varsling • Prosjekteringsfeil/rådgiverfeil

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV NCR Symposium 2021

Aug. 16–19

Bygg, anlegg og eiendom

PRIME - prosjekt integrert mekling

8.–9. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen