10. jan. 2023
kl. 08.00–10.00
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Brød og miljø kommer til Trondheim i anledning kursdagene, der vi denne gangen setter fokus på klimanøytrale byer og hvordan vi kan løse dette lokalt. Her møter du miljørådgivere, ingeniører og arkitekter, som alle på ulikt vis jobber med klimanøytralitet i byer. Møtene i regi av Brød & Miljø er gratis, men krever påmelding.

Meld meg på

Beskrivelse

Oslo, Stavanger og Trondheim ble nylig valgt som tre av 100 klimabyer som skal være klimanøytrale innen 2030. Hver av byene får økonomisk støtte fra EU til å sette i gang tiltak som reduserer klimagassutslipp. Men hva er status pr 1.1.23?

Det er for dyrt», «det er for tidkrevende», «det er for risikabelt», er argumenter som vi som arkitekter, planleggere, rådgivende ingeniører og eiendomsutviklere ofte hører når vi fremmer ambisiøse prosjekter, særlig i prosjekter som setter klimanøytralitet som mål.

Ingen har gjort dette før, så det er ingen mal for hvordan vi skal gå frem, for å få gode referanser der vi kan hente inspirasjon fra og implementere lokalt.

På dette møte hører vi fra en rekke foregangsaktører som jobber i praksis med å utforske hvordan klimanøytralitet og kvalitet kan forsterke hverandre i byutviklingsprosjekt, og dermed gjøre klimaomstillingen i byer og lokalsamfunn inkluderende, rettferdig, vakker og bærekraftig.

  • Frokostservering fra 0800-0830
  • Detaljert program kommer
  • Slutt kl. 10.00

Om Brød & Miljø

Felles frokostmøter som møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna og NITO i partnerskap, Miljømerket Norge (Svanemerket), Oslobygg, NTNU- fakultet for arkitektur og design og Norsk Betongforening og Betongfokus i partnerskap. FutureBuilt er strategisk samarbeidspartner.

Norske byer skal gjøre Europa klimanøytral

Mer om EU Cities mission her

  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 4
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 11
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Østfold

Bygg, anlegg og eiendom

Anskaffelse av entreprisekontrakter

18. okt.
kl. 09.00–16.00