Norsk forening for fjellsprengningsteknikk - NFF - ønsker alle velkommen til Trondheim og Kursdagene 2022. Årets tema er "Ulike måter å utnytte berggrunnen". Her vil vi ta for oss pukkverk, gruver, samferdsel og bærekraft samt utnyttelse over og under jord.

Meld meg på

Beskrivelse

Det er mange spørsmål som kommer opp når det gjelder utfordringen "Ulike måter å utnytte berggrunnen". I dette arrangementet skal vi prøve å besvare noen av disse - samt presentere noen løsninger og utfordringer som dukker opp. - Store skjæringer kontra tunneler - Gruver kontra tunneler - ulik utnyttelse - Gamle gruver og bomberom - hvordan kan disse brukes? Gjenbruk

Utnyttelse av overskuddsmasser Håndtering av masser: naboer - jakt og vilt - hva veier tyngst

Ulik bruk av berggrunnen

Dette er noen stikkord - programkomiteen jobber med å få på plass programmet.

Hold av disse to dagene - vi sees i Trondheim 12. - 13. januar 2022.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Sviktende grunnforhold

20. okt.
kl. 09:00–16:00