Eiendomsutvikling er en viktig premiss for utvikling av byer og tettsteder. Det er mange aktører som er deltagere og driver denne utviklingen. Målet ved denne konferansen er å sette fokus på premisser og aktører for denne utvikling og viser premisser, rammer og begrensninger i denne prosessen.

Meld meg på

Beskrivelse

Premisser for utvikling av eiendom i byer.

Stikkord for program
Eiendomsdannelse
Eiendomsrett
Eiendomsinformasjon
Byutforming/arealplanlegging som premiss for eiendomsutvikling
Bytransformasjon
Kostnad ved eiendomsdannelse

Målgruppe
Denne konferansen passer for de som jobber med utvikling av byer/tettsteder, enten du er planlegger, grunneier, utbygger eller politiker. Vi ønsker å sette fokus på hva og hvem som legger premiss og hva som skal til for å få til en god utvikling.

Programmet er under utvikling.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

23.–25. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Byggherreforskriften i et nøtteskall

24. sep.
kl. 09:00–16:00

Bygg, anlegg og eiendom

Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

29. sep.–1. okt.