8. jan. 2020
kl. 10:00–17:00

Få innsikt i grunnleggende entrepriserettslige problemstillinger om grunnforholdsrisikoen, plunder og heft.

Meld meg på

Grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten, med potensielt store økonomiske verdier i spill. Kurset hjelper deg til å forstå standardkontraktene, og begrensningene i disse, slik at du bedre kan sikre økonomien og fremdriften i prosjektene.

Kurset vil gi deg konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres i kontraktene og hvordan krav knyttet til svikt ved grunnforhold skal varsles og håndteres. Du får gode innspill til håndteringen av plunder og heft, herunder hvordan slike krav best håndteres og kommuniseres under prosjektgjennomføringen. Kurset vil særlig behandle den senere tids praksis fra Høyesterett, som går i kjernen av hvordan denne type krav bør håndteres. Kurset vil også ta for seg andre sentrale forhold, herunder varslingsreglene og rådgiveransvaret.

Sentrale temaer:

• Hvordan oppstår problemstillingene rundt grunnforhold i praksis?

• Hva må du vite om Norsk Standards regulering av grunnforholdsrisikoen?

• Erfaringer og eksempler på håndtering av sviktende grunnforhold fra ulike prosjekter

• Hvordan praktiseres grunnforholdsrisikoen av domstolene?

• Entreprenørens undersøkelsesplikt og byggherrens opplysningsplikt

• Hvordan skal du tolke anbudsgrunnlaget? Gjennomgang av senere tids høyesterettspraksis

• Plunder og heft; hva er det og hvordan oppstår kravene?

• Hva kan du som byggherre gjøre for å redusere risikoen for krav om plunder og heft?

• Hva kan du som entreprenør gjøre for å sikre bevis for sitt krav om plunder og heft? Blant annet gjennomgang av Høyesteretts dom av juni 2019 (HAB-saken), som er helt sentral for håndtering av krav om plunder og heft

• Hvordan bør byggherre og entreprenør gå fram for å unngå rettslig etterspill av krav om plunder og heft?

• Rådgiveransvaret; hvilke krav kan stilles til deg som rådgiver?

• Rammene for rådgivers erstatningsansvar

• Kravet til årsakssammenheng

• Gjennomgang av relevant rettspraksis

• Hvordan skal krav varsles og besvares?

• Når kan man tape sitt krav/sin posisjon fordi at varslingsreglene ikke overholdes?

• Domstolenes praktisering av varslingsreglene

Kurset bruker en rekke praktiske eksempler som vil hjelpe deg å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen. Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Målgruppe:

Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å administrere en kontraktsgjennomføring, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere. Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

09:30

Registrering med enkel servering

10:00

Kursstart - tema og målsetting

Andreas Rostveit, Advokatfirmaet Haavind AS

Tolkning av kontrakter inngått etter offentlige anbudskonkurranser

 • Klarhetskravet

 • Gjennomgang av nyere rettspraksis

 • Eksempler

Andreas Rostveit, Advokatfirmaet Haavind AS

Varslingsreglene

 • Hvordan unngå rettighetstap som følge av manglende varsling/svar

 • Standardenes ulike reguleringer

 • Domstolenes balansering – hvor rigid praktiseres varslingsreglene?

 • Når og hvordan bør du varsle?

Andreas Rostveit, Advokatfirmaet Haavind AS

Grunnforholdsrisikoen

 • Grunnforholdsrisikoens regulering i standardkontraktene

 • Entreprenørens undersøkelsesplikt og byggherrens opplysningsplikt

 • Gjennomgang av rettspraksis

Andreas Rostveit, Advokatfirmaet Haavind AS

Lunsj

Plunder og heft

 • Hva er plunder og heft?

 • Hva kan byggherren gjøre for å unngå å få store krav mot seg?

 • Hva bør entreprenøren gjøre for å styrke muligheten for å få gjennomslag for sitt krav?

 • Gjennomgang av nyere rettspraksis

Andreas Rostveit, Advokatfirmaet Haavind AS

Rådgiveransvar

 • Hvordan unngå erstatningsansvar?

 • Hva omfattes av erstatningsansvaret?

 • Reklamasjonsreglene

 • Gjennomgang av rettspraksis

Andreas Rostveit, Advokatfirmaet Haavind AS

17:00

Oppsummering og kursslutt

Andreas Rostveit, Advokatfirmaet Haavind AS

Hotellovernatting

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret oss en gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Pris: 

Enkeltrom kr. 1140.-

Dobbeltrom kr. 1240.- 

Bestilling av rom gjøres per e-post til groups.cl.trondheim@choice.no

Husk å skrive at du skal delta på Kursdagene 2020 for å få korrekt pris. 

 

Lunsj og pauseservering

Lunsj og pauseservering er inkludert i kursavgiften.

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat (glutenfri etc.) eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket "Kursdagene 2020" eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Studentpris kr 750 ( pluss mva 25%) per dag. Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

 • Andreas Rostveit

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Andreas Rostveit er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett.

  Rostveit har bred erfaring, med særskilt kompetanse innen prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning.

  Han har prosedert et stort antall saker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder.