8. jan. 2020
kl. 10:00–17:00

Lær hvilke krav og konsekvenser som oppstår som følge av sviktende grunnforhold.

Meld meg på

Kurset hjelper deg til å forstå begrensningene i standardkontraktene slik at du unngår å miste rettighetene som påvirker økonomien og fremdriften i prosjektene.

Du får konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres i kontraktene og hvordan krav knyttet til svikt ved grunnforhold skal varsles og håndteres.

Sentrale temaer

 • Grunnforholdsrisiko: Hvordan regulerer standardkontraktene dette?
 • Særtilpasninger: Hvordan bør det gjøres i et konkret prosjekt?
 • Plunder og heft: Hva er det og hvordan bør partene følge opp den type krav?
 • Sluttoppgjøret: Hvordan kan partene sikre seg mot store og uoverskuelige krav?
 • Rådgiveransvaret: Når oppstår det og hva innebærer det?

Kurset bruker en rekke praktiske eksempler som vil hjelpe deg å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen.

Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Målgruppe:

Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å administrere en kontraktsgjennomføring, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere.

Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

 • Silje Helene Bakkevig Dagsland

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Silje er spesialisert innen entreprise og leveranse- og fabrikasjonskontrakter.

  Hun arbeider med utarbeidelse av kontrakter, løpende bistand i kontraktsforhold, tvisteløsning og rådgivning innenfor entreprise-, fabrikasjons- og offshorekontrakter.

 • Andreas Rostveit

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Andreas Rostveit er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett.

  Rostveit har bred erfaring, med særskilt kompetanse innen prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning.

  Han har prosedert et stort antall saker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: