På dette arrangementet skal vi gå igjennom teori og se på hva mer enn 30 års erfaring med norsk klima har lært oss så langt.

Meld meg på

Armeringskorrosjon er den vanligste nedbrytningsmekanismen for betong, og det brukes årlig enorme summer på vedlikehold og reparasjoner av korrosjonskadet betong. Spesielt alvorlig er problemet når dette skyldes kloridholdige salter, da dette kan medføre en rask skadeutvikling som er vanskelig å stoppe.

Målgruppe:
Kurset er rettet mot alle som er berørte av armeringskorrosjon, både eiere, rådgivere og entreprenører, og tar for seg alle faser fra tilstandsanalyse fram til design, kontrahering, installasjon og overvåking. Det gis også en innføring i teorien bak, i relevante standarder og det blir presentert eksempler på gjennomførte installasjoner. Kurset krevet ingen spesiell forkunnskap om emnet.

Programmet er under utvikling og vil bli presentert om ikke så lenge, så følg med!

Dette arrangementet er en del av Kursdagene 2020 – en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

Program

Programmet er under utvikling og vil bli presentert om ikke så lenge, så følg med!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: