Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Lær om hvordan bygge bærekraftig med betong!

Meld meg på

Samfunnet er i stadig utvikling og vi trenger gode materialer å bygge med. Betong er sterkt, varig, fleksibelt og tilgjengelig. Men hvordan kan vi ivareta samfunnets behov for bygging og samtidig være bærekraftig?

I kurset vil du lære om:

 • Bærekraftig prosjektering
 • Nye sementtyper
 • Lavkarbonbetong-muligheter og utfordringer
 • EPD og klassifiseringssystemer
 • Bruk av termisk masse
 • Parametrisk design
 • Tverrfaglig samhandling ved ulike kontraktsformer

Det blir praktiske eksempler og case studier blant annet fra Powerhouse Brattørkaia.

Målgruppe

Kurset tar for seg hele byggeprosessen, fra prosjektering/planlegging og materialvalg/-sammensetning til utførelse og drift. Det er skreddersydd for deg som representerer byggherre, rådgiver eller entreprenør.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

Mindre justeringer i programmet kan forekomme

Onsdag 8. januar

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:15

Åpning/innledning

Knut Bryne, Tekna

09:15 - 09:45

Sementproduksjon idag

 • Råmaterialer
 • Kalsinering

Christoffer Vikne Moen, Norcem as

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

Sementproduksjon idag , forts.

 • Substitutter
 • Nullvisjon
 • Karbonatisering

Christoffer Vikne Moen, Norcem as

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Fremtidens sementproduksjon

 • C02-fangst
 • Nye substitutter
 • Kvotehandel

Kjell Skjeggerud, Norcem as

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Betongproduksjon

 • NS-EN 206
 • SVV, Prosesskoden
 • NB37
 • Annet

Øyvind Sæter, Unicon as

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Betongproduksjon, forts.

 • Karbonavtrykk
 • Lavkarbonbetong
 • Hva er mulig på ulike konstruksjonsdeler?
 • Betongavfall og krom

Øyvind Sæter, Unicon as

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Betong/miljø fra RIB'ens ståsted

 • Prosjektering av bygg og anlegg
 • Få til en prosjekteringsprosess som ivaretar bærekraft.
 • Tverrfaglig samhandling ved ulike kontraktsformer
 • Kost/nytte
 • Miljøvaredeklarasjon - EPD
 • Bygningsinformasjonsmodellering - BIM
 • Parametrisk design
 • Miljøriktige valg kommer som et resultat av en analyse
 • Hvilke muligheter ligger i prosjekteringsfasen (materialutnyttelse)
 • Hovedforskjellene mellom bygg og anlegg
 • Prosjekteksempler

Christian Sandvik, Norconsult as

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:30

Betong/miljø fra RIB'ens ståsted, forts

Christian Sandvik, Norconsult as

Slutt for dagen - festaften

Torsdag 9. januar

09:00 - 09:45

Betong eller tre - synspunkter fra en arkitekt.

 • Bærekraftig materialvalg
 • Potensialet for redusert klimabelastning

Bård Sverre Solem, Eggen Arkitekter as

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 11:00

Bærekraft, klimautfordringer, klassifiseringssystemer

 • Bakgrunn miljøutfordringer
 • Hva er bærekraft?
 • Bærekraft i et livsløpsperspektiv – LCA
 • Klimafotspor, global warming potential (GWP) og CO2-ekvivalenter—hva er nå det?)
 • Metoder og standarder
 • Produkter og tjenester (EPD)
 • Bygninger og konstruksjoner (NS3720)
 • Verktøy
 • EPD-generator og digitalisering av EPD
 • One-Click-LCA og andre verktøy
 • Bygg og anlegg (BREEAM og CEEAQUAL)
 • Vurdering og sertifisering
 • Produkter og tjenester
 • Bygg og anlegg
 • Veien videre

Christofer Skaar, Sintef Community

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:00

Fra sement og betong til produkt og prosjekt

 • Betongelementer
 • Hvor kan man gå i fella?
 • Sammenkopling av EPD- og BIM-verktøy?
 • Ny norsk standard: Karbonklassifiseringssystem for bæresystem i bygg

Steinar Røine, Spenncon as

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Miljø er mer en C02

 • Publikasjoner fra NB's miljøkomite

Thomas Beck, Mapei as

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Case1: Battøra - Powerhouse

 • Hybridbetong
 • Konstruksjon
 • Termisk masse

Sverre Smeplass, Skanska as

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:30

Case 2: Bruk av termisk masse

 • Powerhouse, Brattøra
 • Sparebank 1

Rasmus Z Høseggen, EVOTEC

15:30 - 16:00

Case 3: Klimagassberegning av bæresystem for kontorbygninger

 • Tre- og betongkonstruksjoner i ulike etasjehøyder
 • Bruk av klimagassberegninger til å utvikle innovative løsninger uavhengig av materialvalg

Anne Rønning, Østfoldforskning

16:00 - 16:30

Oppsummering/diskusjon

Knut Bryne, Tekna/NB

Slutt på kurs

Hotellovernatting

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret oss en gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Pris: 

Enkeltrom kr. 1140.-

Dobbeltrom kr. 1240.- 

Bestilling av rom gjøres per e-post til groups.cl.trondheim@choice.no

Husk å skrive at du skal delta på Kursdagene 2020 for å få korrekt pris. 

 

Lunsj og pauseservering

Lunsj og pauseservering er inkludert i kursavgiften.

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat (glutenfri etc.) eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket "Kursdagene 2020" eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Studentpris kr 750 ( pluss mva 25%) per dag. Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».