Det er med stor glede at NBEF i samarbeid med Tekna/NITO og NTNU ønsker velkommen til to fagdager som skal gir deg god oversikt over noen av de utfordringene og mulighetene som du som eiendomsleder står overfor.

Meld meg på

Programmet er under utvikling.

Store verdier – gode bygg for et bedre samfunn

Nærings-, formåls-, og yrkesbygg utgjør et samlet areal på over 130 millioner m2, hvorav ca. 50 millioner er i offentlig sektor. Tall fra BI viser at BAE-næringen som helhet årlig omsetter for ca. 600 milliarder kroner og sysselsetter rundt 250 000 personer, noe som gjør den til en av Norges største næringer.

Målgruppe

Konferansen er relevant for alle med forskjellige roller og ansvar innen offentlig eiendomsforvaltning. Mange av temaene som tas opp vil også være aktuelle for private aktører, samt for alle som leverer byggrelaterte tjenester til offentlig sektor.