Få en innføring i byggeleders arbeidsoppgaver, risiko og ansvar, og en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403.

Meld meg på

Beskrivelse

Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer til todagers kurs om byggeledelse.

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensede beløp. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Etter endt kurs skal du:

  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses
  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
  • Vite mer om byggelederens ansvar i forhold til revidert byggherreforskrift
  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer

Målgruppe

Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer, rådgivende ingeniører, offentlig og private byggherrer.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Sommersamling med YBN

19. juni
kl. 17:00–23:00

Bygg og anlegg

Byvandring

19. juni
kl. 17:30–20:30