Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer til todagers kurs om byggeledelse.

Meld meg på

Få en innføring i byggeleders arbeidsoppgaver, risiko og ansvar, og en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403.

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensede beløp. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Etter endt kurs skal du:

 • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses
 • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
 • Vite mer om byggelederens ansvar i forhold til revidert byggherreforskrift
 • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer

Målgruppe

Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer, rådgivende ingeniører, offentlig og private byggherrer.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

Onsdag 8 januar

09:30 - 10:00

Registrering og enkel servering

Møteleder: Bård Dybsjord, Undervisningsbygg

10:00 - 10:05

Velkommen - praktisk informasjon

v/møteleder

10:05 - 11:00

Hva er byggeledelse?

 • Roller i ulike entrepriseformer
 • Administrative rutiner
 • Tidsplaner, fremdriftsplaner
 • Rapportering og kontroll
 • Dokumentasjon
 • Overtakelse
 • Kommunikasjon

Morten Abrahamsen, Multiconsult

11:00 - 11:15

Kaffe/te/mobil - utstilling

11:15 - 13:00

Økonomi

 • Budsjettering
 • Praktisk kostnadsstyring i produksjonsfasen
 • Byggelederens økonomirapportering
 • Faktorer som påvirker prosjektøkonomien

Morten Abrahamsen, Multiconsult

13:00 - 14:00

Lunsj og utstilling

14:00 - 14:50

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

 • Gjennomgang av sentrale punkter i standarden
 • Ytelsesbeskrivelser
 • Byggeleders erstatningsansvar

Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

14:50 - 15:10

Kaffe/te/mobil - utstilling

15:10 - 16:30

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

 • Forsikringer
 • Reklamasjon og foreldelse
 • Sentrale rettsavgjørelser for byggelederens risiko og ansvar

Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

16:30

Slutt

19:00 - 23:00

Festaften på Hotellet

Torsdag 9 januar

09:00 - 09:50

Byggeledelse - uavhengig kontroll

 • Kan du som byggeleder også påta deg rollen som kontrollør?
 • Krav til kontrollerende foretak
 • Eksempler på kontrollområder

Camilla Gressnes, Cowi

09:50 - 10:00

Kaffe/te/mobil

10:00 - 11:00

Byggeledelse ved bruk av LEAN

Repr. fra Lean Communications AS

Jørn Tøien, Lean Communications AS

11:00 - 11:10

Kaffe/te/mobil

11:10 - 12:00

Den digitale byggeplass - BIM for byggeleder?

 • Hvordan følge opp prosjekter uten papirtegninger?

Trine Neset, Veidekke

12:00 - 13:00

Lunsj og utstilling

13:00 - 14:00

Byggeledelse og byggherreforskriften – ansvarsforhold

Ottar Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

14:00 - 14:10

Kaffe/te/mobil

14:10 - 15:00

Byggeledelse og byggherreforskriften - praktisk oppfølging

Kan du som byggeleder inneha rollen som KU?

Bård Dybsjord, Undervisningsbygg

15:00

Slutt

Hotellovernatting

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret oss en gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Pris: 

Enkeltrom kr. 1140.-

Dobbeltrom kr. 1240.- 

Bestilling av rom gjøres per e-post til groups.cl.trondheim@choice.no

Husk å skrive at du skal delta på Kursdagene 2020 for å få korrekt pris. 

 

Lunsj og pauseservering

Lunsj og pauseservering er inkludert i kursavgiften.

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat (glutenfri etc.) eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket "Kursdagene 2020" eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Studentpris kr 750 ( pluss mva 25%) per dag. Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».