Få en innføring i byggeleders arbeidsoppgaver, risiko og ansvar, og en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403.

Meld meg på

Beskrivelse

Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer til todagers kurs om byggeledelse.

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensede beløp. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Etter endt kurs skal du:

  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses
  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
  • Vite mer om byggelederens ansvar i forhold til revidert byggherreforskrift
  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer

Målgruppe

Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer, rådgivende ingeniører, offentlig og private byggherrer.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: