Tekna, NITO og NBEF inviterer til todagers kurs om brannsikkerhet i helhetlig perspektiv, også eksisterende bygg. Norge har i stor grad funksjonsbaserte brannbestemmelser, både i byggeteknisk forskrift til Plan- og bygningsloven og i forskriftene til Brann- og eksplosjonsvernloven.

Meld meg på

Dette gir fleksibilitet og muligheter for tiltakshavere og arkitekter til å utforme funksjonelle byggverk, og for branntekniske rådgivere til å dokumentere alternativ utforming som vil oppfylle regelverket.

Funksjonsbaserte brannbestemmelser er godt egnet ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk.

Kurset fokuserer på:

 • Helhetlig brannteknisk prosjektering og utførelse med ivaretakelse av viktige grensesnitt.
 • Godt samarbeid og god kommunikasjon mellom aktørene, noe som er avgjørende for å få et godt sluttresultat.

Det er lagt vekt på en praktisk tilnærming og konkrete erfaringer fra byggeprosjekter. Hovedvekten vil her legges på gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk, noe som ofte medfører spesielle utfordringer.

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om:

 • helhetlig prosjektering og utførelse

 • hvordan viktige grensesnitt i et byggeprosjekt ivaretas

 • samarbeid og kommunikasjon for et vellykket byggeprosjekt

 • gjeldende regelverk generelt, og for eksisterende byggverk spesielt

Målgruppe

 • tiltakshaver/eier og forvalter

 • rågivende ingeniører

 • arkitekter

 • entreprenører

 • lokale myndigheter/ansvarlig søker

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

Onsdag 8.1.20

Møteleder: Lisbet Landfald, Standard Norge

09:30 - 10:00

Registrering - enkel servering

10:00 - 10:05

Velkommen og praktisk informasjon

10:05 - 10:30

Status for Fire Research and Innovation Centre (FRIC)

Anne Steen-Hansen, FRIC/NTNU

10:30 - 11:00

Forretningsetikk i BA-bransjen

Anton Arnesen, Compliance Officer, Multiconsult

11:00 - 11:30

Hvorfor må ansvarsområdene beskrives tydelig?

 • Ansvarlig søkers rolle
 • Samhandling mellom aktørene
 • Oppgavebeskrivelse og områder for sentral godkjenning

Vidar Stenstad, DIBK

11:30 - 11:45

Kaffepause

11:45 - 12:15

RIFs veileder for håndtering av grensesnittene knyttet til planlegging av brannsikkerhet.

Vegard Ervik Olsen, Multiconsult

12:15 - 13:00

Samarbeid og kommunikasjon

 • Erfaringer fra byggeprosjekt – oppgavebeskrivelse og ansvar

 • Internt samarbeid i kommunen (byggesak - brannvesen – antikvar)

Odd. Morten Hansen, Trondheim kommune

13:00 - 14:00

Lunsj og utstilling

14:00 - 15:00

Samarbeid og kommunikasjon

 • Hvordan kan man sette sammen tverrfaglig prosjekteringsgrupper på en slik måte at alle involverte ser for seg det samme bygget når de planlegger ett bygg?

 • Hvordan skal premissfagene brann, bygningsfysikk, akustikk osv. brukes til å gi tydelige føringer for de øvrige fagene uten å bli premisserytter?

Øyvind Børstad, HENT

15:00 - 15:10

Kaffepause

15:10 - 16:30

Brannsikkerhetsstrategi

Geir Drangsholdt, TekØk AS

19:00 - 23:30

Festkveld på Hotellet

Torsdag 9.1.20

Møteleder: Vidar Stenstad, DIBK

Ombygging av eksisterende bygg

09:00 - 10:00

Helhetlig arkitekturprosjektering – integrering av krav i TEK 17

Dag Leyre Olsen, Niels Torp Arkitekter AS

10:00 - 10:10

Kaffepause

10:10 - 11:00

Krav ved gjennomføring av tiltak i eksisterende og/eller verneverdige bygg

Mette Bye, Trondheim kommune

11:00 - 12:00

Hvordan bruke funksjonsbaserte bestemmelser i eksisterende byggverk?

Rep fra Multiconsult

12:00 - 13:00

Lunsj og utstilling

13:00 - 13:40

Er det regelverkets feil når det går galt?

Odd Morten Hansen, Leder for tilsyn, Trondheim kommune

13:40 - 14:10

Dokumentasjon generelt

Vidar Stenstad, DIBK

14:10 - 15:00

Dokumentasjon av løsninger ved ombygging

Geir Drangsholdt, TekØk AS

Slutt

Hotellovernatting

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret oss en gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Pris: 

Enkeltrom kr. 1140.-

Dobbeltrom kr. 1240.- 

Bestilling av rom gjøres per e-post til groups.cl.trondheim@choice.no

Husk å skrive at du skal delta på Kursdagene 2020 for å få korrekt pris. 

 

Lunsj og pauseservering

Lunsj og pauseservering er inkludert i kursavgiften.

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat (glutenfri etc.) eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket "Kursdagene 2020" eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Studentpris kr 750 ( pluss mva 25%) per dag. Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».