Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde – bli med på dette todagerskurset og få oppdatert innsikt i faget.

Meld meg på

Beskrivelse

Tekna, NITO og NBEF inviterer til todagers kurs om brannsikkerhet i eksisterende bygg.

Lær om helhetlig brannteknisk prosjektering og utførelse, med ivaretakelse av viktige grensesnitt. I tillegg tar vi opp temaene godt samarbeid og god kommunikasjon mellom aktørene, noe som er avgjørende for å få et godt sluttresultat.

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om:

  • helhetlig prosjektering og utførelse

  • hvordan viktige grensesnitt i et byggeprosjekt ivaretas

  • samarbeid og kommunikasjon for et vellykket byggeprosjekt

  • gjeldende regelverk generelt, og for eksisterende byggverk spesielt

Målgruppe

  • tiltakshaver/eier og forvalter

  • rågivende ingeniører

  • arkitekter

  • entreprenører

  • lokale myndigheter/ansvarlig søker

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Sommersamling med YBN

19. juni
kl. 17:00–23:00

Bygg og anlegg

Byvandring

19. juni
kl. 17:30–20:30