Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde – bli med på dette todagerskurset og få oppdatert innsikt i faget.

Meld meg på

Beskrivelse

Tekna, NITO og NBEF inviterer til todagers kurs om brannsikkerhet i eksisterende bygg.

Lær om helhetlig brannteknisk prosjektering og utførelse, med ivaretakelse av viktige grensesnitt. I tillegg tar vi opp temaene godt samarbeid og god kommunikasjon mellom aktørene, noe som er avgjørende for å få et godt sluttresultat.

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om:

  • helhetlig prosjektering og utførelse

  • hvordan viktige grensesnitt i et byggeprosjekt ivaretas

  • samarbeid og kommunikasjon for et vellykket byggeprosjekt

  • gjeldende regelverk generelt, og for eksisterende byggverk spesielt

Målgruppe

  • tiltakshaver/eier og forvalter

  • rågivende ingeniører

  • arkitekter

  • entreprenører

  • lokale myndigheter/ansvarlig søker

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: