Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) og NTNU inviterer til "Fremtidens bygninger og byområder". I 2017 etablerte Norges forskningsråd «Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer» (FME ZEN) som har som mål å utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. Forskere og partnere i ZEN-senteret, sammen med andre aktører på feltet, er foredragsholdere på kurset.

Meld meg på

Gjennom Paris-avtalen har politisk ledelse i de fleste verdens land, forpliktet sine land til å redusere utslipp av klimagasser for å redusere faren som truer livet på jorden.

I følge rapporten fra FNs klimapanel (IPCC 2014), utgjorde bygninger 32% av den samlede globale energibruken i 2010, 19% av utslippene av drivhusgasser (inkludert det som er elektrisitetsrelatert), og ca. en tredjedel av de karbonutslippene. I så måte er bygninger en betydelig faktor som kan bidra til å oppnå det globale målet.

Forbedring av bygningers energiytelse er mer kostnadseffektivt og miljøvennlig enn å utvide kapasiteten i energiforsyningssystemet. Fleksibilitet i bygningens energibruk er nødvendig for å imøtekomme videre integrasjon av varierende fornybar kraftproduksjon. Den energien som spares i bygninger kan benyttes til andre formål.

Fokusering kun på den enkelte bygningen kan føre til suboptimale løsninger. Høye effekttopper og hurtige lastfluktuasjoner kan hindre synergieffekter mellom energibruk og produksjon. Derfor er det viktig å utvide betraktningen til større områder, bydeler og hele byer.

For å oppnå helhetlige bærekraftige løsninger må vi også betrakte menneskelige sider ved løsninger slik som inneklima og bomiljø i de framtidige energieffektive og klimavennlige bygninger og byer.

Målsetting

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om :

  • Utslippsfrie bygninger og byområder

  • Hva som er utfordringene for å få til utslippsfrie bygninger og byområder i framtiden

  • Hvordan menneskelig perspektiv ivaretas i utslippsfrie bygninger og byområder

  • Hva som er myndighetenes plan for å få til utslippsfrie bygninger og byområder

  • Hvordan byggenæringen bidrar til å få til utslippsfrie bygninger og byområder

Målgruppe

  • Lokale myndigheter / ansvarlig søker

  • Tiltakshavere / eiere og forvaltere

  • Arkitekter

  • Rådgivende ingeniører

  • Entreprenører

Dette kurset er en del av Kursdagene 2019 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Hold deg oppdatert og ta del i de tradisjonsrike kveldsarrangementene! Les mer om Kursdagene 2019 her!

Skriv ut

Tirsdag 08.01.19

Møteleder: Vojislav Novakovic, NTNU

09:30 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00 - 10:15

Velkommen - praktisk informasjon

ved møteleder

10:15 - 10:45

Hvorfor nullutslippssamfunn?

LCA i Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)

Helge Brattebø, NTNU

10:45 - 11:15

Definisjon nullutslippsbygg og nullutslippsområder

Arild Gustavsen, NTNU

11:15 - 11:30

Kaffepause

11:30 - 12:00

Forretningsmodeller i ZEN

Stian Backe, NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse / FME ZEN

12:00 - 12:30

Nullutslippsnabolag i det store energisystemet eller Smartgrids?

– med fokus på det store energisystemet.

Karen Byskov Lindberg, SINTEF Building and Infrastructure

12:30 - 13:00

Bymiljø og miljøby

Kortreist byplanlegging løser miljøproblemer

Ole Wiig,NSW Arkitektur.

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:30

Energifleksible bygg

Steinar Grynning, SINTEF Byggforsk / FME ZEN

14:30 - 15:00

Energifleksible områder

Igor Sartori, SINTEF Byggforsk

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 15:45

Pilotbygg og pilotområder

Inger Andresen, NTNU Institutt for arkitektur og teknologi / FME ZEN

15:45 - 16:15

Energibruk i nullutslippsbygg

ZEB-pilotbygg i drift

Målt energibruk sammenlignet med beregninger

Åse Lekang Sørensen, SINTEF Byggforsk / FME ZEN

16:15 - 16:45

Hvordan bidrar bygningsmyndighetene til å realisere nullutslippssamfunnet?

Energikrav

Helseaspektet

Rep. fra Direktoratet for byggkvalitet

16:45 - 17:00

Oppsummering ved møteleder

18:00

Faglig festaften på hotellet

Onsdag 09.01.19

Møteleder: Arild Gustavsen, NTNU

09:00 - 09:15

Velkommen - inneldning dag 2

v/møteleder

09:15 - 09:45

Sosial bærekraft i bolig- og stedsutvikling

Karoline Birkeli-Gauss, Asplan Viak

09:45 - 10:15

Grønt nærmiljø, biologisk mangfold, dagslys, utsyn, belysning, døgnrytme, søvnhelse og folkehelse.

Jan V Bakke, Arbeidstilsynet

10:15 - 10:30

Kaffepause

10:30 - 11:00

Kan bedre brukerkontroll og adaptive standarder for termiske forhold og ventilasjon fremme helse?

Jan V Bakke, Arbeidstilsynet

11:00 - 11:30

Klimagassutslipp fra materialbruk i bygg

Julie Lyslo Skullestad, Asplan Viak

11:30 - 12:00

BREAM og metodikk

Una Myklebust Halvorsen, Asplan Viak

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

Er solenergianlegg lønnsomt?

Økonomi for byggherrer?

Omdømme internt og eksternt?

Klimaeffekter?

Thor Christian Tuv, Solenergi FUSen AS

13:30 - 14:00

Hvordan bygge for fremtiden?

Det bygde miljø er spesielt sårbart for klimaendringer, og i Klima 2050 jobbes det for å finne løsninger for bygg-, eiendoms-, anleggs- og transportsektoren.

Tore Kvande, NTNU

14:00 - 14:15

Kaffepause

14:15 - 14:45

Hvordan kan grønn byggallianse bidra til å realisere nullutslippssamfunnet?

Anders Nohre Walldèn, Grønn byggallianse.

14:45 - 15:15

Hva med smarte byer - CityXchange?

Sju europeiske byer er med i samarbeidet, rundt CityX change, som gikk til topps i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont2020. NTNU skal lede prosjektet og byene Trondheim og Limerick i Irland blir fyrtårnbyer.

Silja Rønningsen - Trondheim kommune

15:15 - 15:30

Oppsummering - avslutning

v/møteleder

Med forbehold om endringer i programmet

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1115,-

For booking av hotell benytt denne siden: https://www.tekna.no/kurs/kursdagene/hotell/

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2019 inviterer til fest både tirsdag 8.januar og onsdag 9.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 8.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke.

Onsdag 9.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding: Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris kr. 800.- pluss moms 25% per dag.

Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere.

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

4.–18. des.

Bygg og anlegg

Prosjektgjennomføring

8. jan. 2019
kl. 08:30–16:00