8. jan. 2019
kl. 18:00–19:00

Inspirasjon og informasjon

Meld meg på

Velkommen til en kickstart på Kursdagene 2019!

Tirsdag 8. januar ønsker vi velkommen til en hyggelig aften i loungen på Clarion Hotel & Congress.

Vi har stilt fem dyktige fagfolk spørsmålet:

«Hvordan kan tettsteder tilpasses et tøffere klima med mer regn og naturkatastrofer?»

De får kun 8 minutter hver til å gi oss sitt syn på hva vi kan gjøre. Så gled deg til raske, gode og spennende innlegg før vi avslutter kvelden med god mat og drikke i loungen.

Pris kr. 450.- inkluderer faglig seminar, mat og 2 enheter drikke (vin, øl, alkoholfritt)

«Scenarier for klimaendringer i Norge indikerer en økt forekomst av ekstremvær. Vi må forberede oss på økte nedbørsmengder med påfølgende økt belastning på avløpssystemene, flere vannskader på bygninger, flere skred og flere flomskader.» Klima2050

Skriv ut

18:00 - 18:08

Klima 2050 - Dette er planen.

Berit Time, Sintef

18:10 - 18:18

Økt hyppighet av kvikkleireskred - et resultat av klimaendringer eller menneskeligaktivitet?

Jean-Sebastien L’heureux, NGI

18:20 - 18:28

Er det mulig å tilpasse eksiterende bygg og infrastruktur til et annet klima?

Ann Kristin Kvellheim, Seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

18:30 - 18:38

Gode by- og boligområder for lavutslippssamfunnet. Hva skal til?

Judith Thomsen, Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) og SINTEF Byggforsk

18:40 - 18:48

Endelig - en felles NTNU-campus!

Tore Høiem, Statsbygg

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

4.–18. des.