Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer til kurs i byggeledelse. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Meld meg på

Flere andre oppgaver kan høre med i et oppdrag som byggeleder. Oppgavene kan også begynne allerede i utviklingsfasen av prosjektet, for så senere følge prosjektet i gjennomføringsfasen frem til overlevering.

Vi gir deg en gjennomgang av byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Vi vil spesifikt gjennomgå byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet. Videre vil vi gå gjennom de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi.

Viktige deler av byggelederstandarden NS 8403, og sentrale rettsavgjørelser om byggelederens rolle og ansvar blir også belyst.

Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS (SHA) på byggeplass. Revidert Byggherreforskrift vil også i noe grad blir gjennomgått.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
  • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til byggherreforskriften (SHA på byggeplass)
  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer
  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses

Målgruppe

  • Offentlig og private byggherrer/forvaltere
  • Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer
  • Rådgivende ingeniører
  • Konsulenter

Dette kurset er en del av Kursdagene 2019 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Hold deg oppdatert og ta del i de tradisjonsrike kveldsarrangementene! Les mer om Kursdagene 2019 her!

Skriv ut

Onsdag 09.01.19

08:30 - 09:00

Registrering og enkel servering

Foredrag frem til lunsj samkjøre med kurs i prosjekteringeledelse

09:00 - 09:10

Velkommen - praktisk informasjon etc.

Tor Børre Mosland, Tekna

09:10 - 10:00

Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser - prosjektledelse - prosjekteringsledelse

Geir Juterud, Multiconsult

10:00 - 11:00

Relasjon - byggherre, prosjekterende og entreprenører

Osmund Skorge, Statsbygg

11:00 - 11:15

Kaffe/te/mobil

11:15 - 12:10

VDC (Virtual Design and Construction) - samhandling med BIM

BIM, grunnleggende for å få til en god BIM ICE, samhandlings metodikk.

Vegard Knotten, Veidekke

12:10 - 13:00

SHA i prosjektering og byggefasen

Hvilke krav stiller Byggherreforskriften til aktørene?

Ottar Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:30

Hva er Byggeledelse?

Roller i ulike entrepriseformer - Administrative rutiner - Tidsplaner, fremdriftsplaner - Rapportering og kontroll - Risikovurdering i byggefasen - Dokumentasjon - Overtakelse - Kommunikasjon

Morten Abrahamsen, Multiconsult

15:30 - 17:00

Byggeledelse og økonomi

Budsjettering Praktisk kostnadsstyring i produksjonsfasen Byggelederens økonomirapportering Faktorer som påvirker prosjektøkonomien

Morten Abrahamsen, Multiconsult

17:00

Slutt

19:00 - 23:30

Faglig festaften i Samfunnet

Torsdag 10.01.19

09:00 - 09:50

Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

Gjennomgang av sentrale punkter i standarden Ytelsesbeskrivelser Byggeleders erstatningsansvar Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

09:50 - 10:00

Kaffe/te/mobil

10:00 - 10:50

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

Forsikringer Reklamasjon og foreldelse

Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

10:50 - 11:00

Kaffe/te/mobil

11:00 - 12:00

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

Erstatningsansvar gjennomgang av sentrale rettsavgjørelser for byggelederens risiko og ansvar

Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Byggeledelse ved bruk av lean

Jørn Egil Tøien, Lean Comunications

14:00 - 15:00

Den digitale byggeplass - BIM for byggeleder

Hvordan følge opp prosjekter uten papirtegninger?

Tom Paulsen, Veidekke AS

15:00

Slutt

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1115,-

For booking av hotell benytt denne siden: https://www.tekna.no/kurs/kursdagene/hotell/

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2019 inviterer til fest både tirsdag 8.januar og onsdag 9.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 8.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke.

Onsdag 9.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding: Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris kr. 800.- pluss moms 25% per dag.

Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere.

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

4.–18. des.