Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer i samarbeid med NBEF til kurset "Brannsikre bygg", denne gangen med fokus på eksisterende bygg. Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier.

Meld meg på

Norge har i stor grad funksjonsbaserte brannbestemmelser, både i byggteknisk forskrift til Plan- og bygningsloven og i forskriftene til Brann- og eksplosjonsvernloven.

Dette gir fleksibilitet og muligheter for tiltakshavere og arkitekter til å utforme funksjonelle byggverk, og for branntekniske rådgivere til å dokumentere alternativ utforming som vil oppfylle regelverket.

Funksjonsbaserte brannbestemmelser er også godt egnet ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk.

Kurset fokuserer på:

 • helhetlig brannteknisk prosjektering og utførelse, med ivaretakelse av viktige grensesnitt.
 • godt samarbeid og god kommunikasjon mellom aktørene, noe som er avgjørende for å få et godt sluttresultat.

Det er lagt vekt på en praktisk tilnærming og konkrete erfaringer fra byggeprosjekter. Hovedvekten vil her legges på gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk, noe som ofte medfører spesielle utfordringer.

Målsetting med kurset

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om:

 • viktigheten av en helhetlig prosjektering og utførelse

 • hvordan viktige grensesnitt i et byggeprosjekt ivaretas

 • samarbeid og kommunikasjon for å få et vellykket byggeprosjekt

 • gjeldende regelverk generelt, og for eksisterende byggverk spesielt

Målgruppe

 • Tiltakshaver/eier og forvalter

 • Rådgivende ingeniører

 • Arkitekter

 • Entreprenører

 • Lokale myndigheter/ansvarlig søker

Dette kurset er en del av Kursdagene 2019 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Hold deg oppdatert og ta del i de tradisjonsrike kveldsarrangementene! Les mer om Kursdagene 2019 her!

Skriv ut

Tirsdag 8. januar 2019

Møteleder: Lisbet Landfald, Standard Norge

09:30 - 10:00

Registrering/enkel servering

10:00 - 10:10

Velkommen og praktisk info v/møteleder

10:05 - 10:30

Nytt forskningssenter skal styrke brannsikkerheten

Senteret har fått navnet Fire Research and Innovation Centre (FRIC), og skal ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere

Anne Steen Hansen, RISE Fire Research

10:30 - 11:00

Forretningsetikk i byggebransjen

Faglig integritet– økonomi – fremdrift

Olaf Abel Engh ,Group Compliance Officer, Multiconsult

11:00 - 11:15

Hvorfor må ansvarsområdene beskrives tydelig?

 • Ansvarlig søkers rolle
 • Samhandling mellom aktørene
 • Oppgavebeskrivelse og områder for sentral godkjenning

Vidar Stenstad, DIBK

11:15 - 11:30

Kaffepause

11:30 - 12:00

RIFs veileder for håndtering av grensesnittene knyttet til planlegging av brannsikkerhet.

Vegard Ervik Olsen, Multiconsult

12:00 - 12:45

Samarbeid og kommunikasjon

 • Erfaringer fra byggeprosjekt

 • Oppgavebeskrivelse og ansvar

 • Internt samarbeid i kommunen, - byggesak - brannvesen – antikvar

Odd Morten Hansen, Trondheim kommune

12:45 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:00

Samarbeid og kommunikasjon

Hvordan kan man sette sammen tverrfaglig prosjekteringsgrupper på en slik måte at alle involverte ser for seg det samme bygget når de planlegger ett bygg ?

Hvordan skal premissfagene brann, bygningsfysikk, akustikk etc. brukes til å gi tydelige føringer for de øvrige fagene uten å bli premissrytter?

Hvordan kan vi klare å sikre at verdikjeden fra leietakers sluttbruker, byggets eier, prosjekteringsgruppe, entreprenører etc. til å bli så effektiv som mulig?

Hvilket bidrag kan de som jobber med brannrådgivning bidra i denne prosessen?

Arnulf Eskeland, Aspelin Ramm

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 16:30

Brannsikkerhetsstrategi

Hvor langt skal den gå i å beskrive ytelser for tekniske installasjoner som brannalarmanlegg, sprinkleranlegg og ledesystemer?

 • Grensesnitt mot detaljprosjektering og standarder

Geir Drangsholdt, TekØk AS

16:30

Slutt

19:00 - 23:30

Faglig festaften - Hotellet

Onsdag 9. januar

Møteleder: Vidar Stenstad, DIBK

Eksisterende bygg – rehabilitering?

09:00 - 09:15

Oppsummering dag 1 og dagens program

Vidar Stenstad, DIBK

09:15 - 10:15

Helhetlig arkitekturprosjektering - integrering av krav i TEK17

Med hovedvekt på ombygging

Dag Leyre Olsen, Niels Torp arkitekter as

10:15 - 10:45

Krav ved gjennomføring av tiltak i eksisterende og/eller verneverdige byggverk

Pbl. 31-2

 • Muligheter og begrensninger
 • Byantikvarens rolle

Mette Bye, Trondheim kommune

10:45 - 11:00

Kaffepause

11:00 - 12:00

Hvordan bruke funksjonsbaserte bestemmelser i eksisterende byggverk?

 • Mål og strategi

 • Gode eksempler?

Aleksander Gamlemshaug og Vegard Ervik Olsen, Multiconsult

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

Er det regelverkets feil når det går galt?

Kan vi lære noe av byggeprosjekter som kom skjevt ut?

Odd Morten Hansen, Leder for tilsyn, Byggesakskontoret

13:30 - 14:00

Krav ved gjennomføring av tiltak i eksisterende og/eller verneverdige byggverk

Pbl. § 31-2

 • Muligheter og begrensninger

 • Kommunens rolle

Odd Morten Hansen, Trondheim kommune

14:00 - 14:15

Kaffepause

14:15 - 14:45

Dokumentasjon - generelt

 • Preaksepterte ytelser og dokumenterte løsninger

 • Hvordan dokumentere løsninger som ikke er forhåndsdokumentert?

Vidar Stenstad, DIBK

14:45 - 15:15

Dokumentasjon av løsninger ved ombygging

Stefan Anderson, Norconsult

15:15

Slutt

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1115,-

For booking av hotell benytt denne siden: https://www.tekna.no/kurs/kursdagene/hotell/

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2019 inviterer til fest både tirsdag 8.januar og onsdag 9.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 8.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke.

Onsdag 9.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding: Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris kr. 800.- pluss moms 25% per dag.

Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere.

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

4.–18. des.