Det er med stor glede at NBEF i samarbeid med Tekna og NTNU ønsker velkommen til noen fagdager som gir deg en god oversikt over noen av de utfordringer og muligheter som du som eiendomsleder står overfor. Vi har fått med aktører fra akademia, myndigheter og praksis som belyser aspektene – og gir deg praktiske eksempler. Hva betyr dette for deg og din jobb? Vi har satt av tid til å diskutere dette med fokus på bygg som verdiskapende arenaer for bruker og samfunn. Rammen rundt Kursdagene sikrer en god mulighet til å utvikle ditt eget faglige nettverk i kombinasjon med en uslåelig sosial ramme.

Meld meg på

Store verdier – gode bygg for et bedre samfunn

Nærings-, formåls-, og yrkesbygg utgjør et samlet areal på over 130 millioner m2, hvorav ca. 50 millioner er i offentlig sektor. Tall fra BI viser at BAE-næringen som helhet årlig omsetter for ca. 600 milliarder kroner og sysselsetter rundt 250 000 personer, noe som gjør den til en av Norges største næringer. Eiendomsledere i offentlig sektor forvalter store verdier, anslått til NOK 1.700 milliarder i anskaffelsesverdi. Det er gjennom mange studier vist at potensial for effektivisering er store – samtidig som brukers behov for arealer er i konstant endring.

Urbanisering, demografi, klimautfordringer og utvikling av transportinfrastruktur og teknologi tilsier at eiendomssektoren vil møte endrede rammevilkår i fremtiden. Offentlige bygg skal bidra til å effektivisere tjenesteproduksjon og være virkemidler for økt verdiskaping i samfunnet. Med økt befolkning vil det også være behov for økte arealer, og det ligger effektiviseringspotensial gjennom kommunesammenslåing.

Befaring - Rockheim

Gammelt bygg - ny funksjon. Delta på befaring bygget til, og utstillingen i Det nasjonale museet for populærmusikk - Rockheim på Brattørkaia. Bygget ble opprinnelig benyttet som mel-lager og ble transformert i 2010 til museumsbygg. Rockheim er Norges nasjonale museum for populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Vi får informasjon om og omvisning på bygget, mulighet til å se på utstillingene, samt nyte en aperitiff.

NB Begrenset antall plasser, påmelding under "meld meg på""

Målgruppe

Konferansen henvender seg til alle med forskjellige roller og ansvar innen offentlig eiendomsforvaltning. Mange av temaene som tas opp vil også være aktuelle for private aktører - samt for alle som leverer byggrelaterte tjenester til offentlig sektor

Programkomite

  • Svein Bjørberg, professor II NTNU/styremedlem NBEF
  • Sigmund Stikbakke, Prosjektleder eiendomsforvaltning Helse Sør-Øst RHF /styremedlem NBEF
  • Elin Berggren, avdelingsleder Oslo Universitetssykehus HF
  • Geir Karsten Hansen, professor NTNU
  • Kristin Haaland, leder NBEF
  • Birte Løken, studieleder NBEF

Velkommen til noen inspirerende og lærerike dager!

Skriv ut

Onsdag 10 Januar

Konferanseleder: Geir Hansen, Professor, NTNU

09:00 - 09:30

Registrering og enkel servering

09:30 - 09:40

Velkommen - praktisk informasjon

Kristin Haaland, leder Norges bygg- og eiendomsforening

1. BY- OG TETTSTEDSUTFORMING

09:40 - 10:10

Kommunedelplan – offentlige strategier og privat iverksettelse

Siri Rasmussen, eierskapssjef Trondheim kommune

10:10 - 10:40

Ni bud for sentrumsarkitekten

Erling Fossen, bydoktor

10:40 - 11:05

Ørlandet – utvikling av en region

  • Utvikling av kampflybasen på Ørlandet

Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg Kampflybase

11:05 - 11:30

Ørlandet – utvikling av en region

  • Ringvirkning for regionen

Snorre Glørstad, rådmann Ørland kommune

11:30 - 11:50

Pause - besøke utstilling

11:50 - 12:20

Standardisering og innovasjon – motsetning eller mulighet?

Christian Koch, professor Chalmers tekniska högskola

12:20 - 13:00

Urbane triggere

Ole Møystad, professor NTNU

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:00

Bolig- og byutvikling i Holmestrand – to studentprosjekter

Jørgen Skatland, universitetslektor NTNU

15:00 - 15:20

Pause - besøke utstilling

15:20 - 15:50

Sykehus som påvirker byutvikling

Nina Kristiansen, prosjektsjef Sykehusbygg HF

15:50 - 18:00

Befaring Rockheim

19:00 - 23:30

Festaften i Samfundet

Torsdag 11 Januar

Konferanseleder: Svein Bjørberg, professor II NTNU/styremedlem NBEF

2. BRUKSKVALITET – GOD VERDI FOR BRUKEREN?

08:30 - 09:00

Er bygget brukbart for brukeren?

Geir Hansen, professor NTNU

09:00 - 09:35

Evidensbasert prosjektering

Aneta Fronczek-Munter, postdoktor NTNU

09:35 - 10:05

Arkitektonisk kvalitet er mer enn en fin fasade!

Gro Rødne, førsteamanuensis NTNU

10:05 - 10:25

Pause - besøke utstillingen

10:25 - 10:55

Hype, skuffelse, produktivitet: Hvor mye innovasjon trenger et godt bygg?

Thomas Berker, professor NTNU

10:55 - 11:20

Hvordan klare å opprettholde verdien i bygget?

Svein Bjørberg, professor II NTNU/styremedlem NBEF

11:20 - 12:00

Tre – et kinderegg?

Arthur Buchardt, Eiendomsutvikler

12:00 - 12:45

Lunsj

3. NÅR STRATEGIER BLIR BYGGET

12:55 - 13:20

Når strategien er gode beslutninger – LCC!

Hilde Warp, rådgiver Multiconsult ASA/styremedlem LCC-forum

13:20 - 13:55

Når strategien er å digitalisere

Jan Myhre, prosjektdirektør digibygg Statsbygg

13:55 - 14:15

Dilemma ved valg av strategi.

Rive, bygge nytt eller bygge om?

Svein Bjørberg, professor II NTNU/styremedlem NBEF

14:15 - 14:35

Når strategien er å leie

Bjørn Kvam, seksjonssjef Arbeids- og velferdsetaten

14:35 - 14:45

Oppsummering av dagen og vel hjem

Geir Hansen, professor NTNU

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

  • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
  • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: