Det er med stor glede at NBEF i samarbeid med Tekna og NTNU ønsker velkommen til noen fagdager som gir deg en god oversikt over noen av de utfordringer og muligheter som du som eiendomsleder står overfor. Vi har fått med aktører fra akademia, myndigheter og praksis som belyser aspektene – og gir deg praktiske eksempler. Hva betyr dette for deg og din jobb?

Meld meg på

Nærings-, formåls-, og yrkesbygg utgjør et samlet areal på over 130 millioner m2, hvorav ca. 50 millioner er i offentlig sektor. Tall fra BI viser at BAE-næringen som helhet årlig omsetter for ca. 600 milliarder kroner og sysselsetter rundt 250 000 personer, noe som gjør den til en av Norges største næringer. Eiendomsledere i offentlig sektor forvalter store verdier gjennom, anslått til NOK 1.700 mrd. i anskaffelsesverdi. Det er gjennom mange studier vist at potensial for effektivisering er store – samtidig som brukers behov for arealer er i konstant endring. Demografiske endringer med, urbanisering og utvikling av transportinfrastruktur og teknologi tilser at eiendomssektoren vil møte endrede rammevilkår i fremtiden. Offentlige bygg skal bidra til å effektivisere tjenesteproduksjon og være virkemidler for økt verdiskaping i samfunnet, og med økt befolkning vil det også være behov for økte arealer, og det ligger effektiviseringspotensial gjennom kommunesammenslutning. Mange føringer er gitt i Stm 28 (2011:2012) «Gode bygg for eit betre samfunn».

«Grønt skifte» er en innfallsvinkel i arbeidet med Klimautfordringer, som vi alle vet vil ha stor innflytelse på vår bygningsmasse og infrastruktur, både ved utforming av bygg på samt et mer krevende vedlikehold på eksisterende bygningsmasse.

Målgruppe

Seminaret henvender seg til alle med forskjellige roller og ansvar innen offentlig eiendomsforvaltning. Svært mange av temaene som tas opp vil også være aktuelle for private aktører - samt for alle som leverer byggrelaterte tjenester til offentlig sektor.

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

  • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
  • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.