Bruken av lavvarme- og lavkarbon-betong øker i omfang både innen bygg og anlegg. Sentralt i disse "nye betongtypene" er utviklingen av bindemidler og tilsetningsstoffer.

Meld meg på

Det er en økende interesse for lavvarme- og lavkarbonbetong. Sentralt i disse trendene er utviklingen av bindemidler og tilsetningsstoffer.

Både innen bygg og anlegg ser vi en økende grad av enten miljøfokus, eller tiltak for å redusere betongens varmeutvikling, og dermed opprissing.

Kurset tar for seg krav i NS-EN 206+NA, SVV håndbok 762 samt Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 – Lavkarbonbetong, og går over to halve dager, med mulighet for en felles middag om kvelden etter første kursdag.

For at kurset skal være så praktisk som mulig blir det gjennomgått en rekke referanseprosjekter fra bygg og anlegg.

Kurset er relevant for rådgivere, entreprenører, betongprodusenter og byggherrer, og gir deltakerne en oppdatering på dagens praksis og morgendagens muligheter.

Kurset arrangeres av NORSK BETONGFORENING (NB) i samarbeid med RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

Skriv ut

Onsdag 10. januar

13:00 - 13:15

Innledning/åpning

Morten Bjerke

13:15 - 14:00

Spesifikasjon

 • Betong iht NS-EN 206+NA:2014
 • Lavvarmebetong iht. SVV håndbok R762:2015, Prosesskode 2
 • Lavkarbonbetong iht. NB publikasjon nr. 37:2015

Tom Fredvik

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:15

Tilgjengelige sementer i Norge

 • Norcem
 • Cemex
 • Aalborg

 • Egenskaper i fersk, herdende og herdnet fase.

 • Hovedbruksområde

Tom Fredvik

15:15 - 15:45

Tilslag

 • NS-EN 12620+NA:2016
 • Nytt nasjonalt tillegg med tilleggskrav

Tom Fredvik

16:00 - 16:45

Miljødokumentasjon

 • Fabekos og elementforeningens EPD-generator.
 • Spesifikke og prosjektspesifikke EPD-er.

Tom Fredvik

16:45 - 16:50

Slutt for dagen

Torsdag 11. januar

08:30 - 09:15

Tilsetningsmaterialer

Produkttyper i Norge:

 • Flygeaske
 • Silika
 • Slagg
 • Egenskaper
 • Hovedbruksområder

Trond Solbø

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

Tilsetningsstoffer

 • Støpelighet
 • Fasthetsutvikling
 • Luftinnføring

Trond Solbø

10:15 - 10:45

Prosjekterfaringer, bygg og anlegg, forts.

Bernt Kristiansen

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Prosjekterfaringer, bygg og anlegg, forts.

Bernt Kristiansen

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Prosjekterfaringer, bygg og anlegg

Bernt Kristiansen

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 14:45

Anbefalinger til bruk av "nye betonger"

Bernt Kristiansen

14:45 - 15:30

Oppsummering/diskusjon

Morten Bjerke

15:30 - 16:00

Slutt for dagen

 • Morten Bjerke

  Fagsjef

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Tom Ivar Fredvik

  Norcem FoU

 • Bernt Kristiansen

  sivilingeniør

  AF Gruppen Norge AS

 • Trond Solbø

  Sivilingeniør

  Sika Norge AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: