Kanskje betongkonstruksjoner er bedre som miljøvennlig produkt enn sitt rykte ? Bli bedre kjent med viktige miljøvennlige aspekter ved planlegging, prosjektering og bygging av konstruksjoner i betong.

Meld meg på

Det har i de senere årene blitt mer fokus på utslipp fra bygg og anleggsbransjen i Norge. I den sammenheng er det mange byggherrer som setter ulike klimamål. For byggverk i drift har det vært fokus på energibruk. For byggingen har det vært fokus på LCA analyser og klimautslipp sett fra ett materialperspektiv men ikke for en komplett konstruksjon. Når vi sammenligner utslipp ved å beregne CO2 ekvivalenter/m3 materiale vil vi komme svært skjevt ut i klimaberegningene. I mange av beregningsverktøyene ligger det heller ikke inne reelle verdier på utslipp slik som norske ferdigbetongleverandører og betongelementleverandører har tilgjengelig (EPD'er). I tillegg blir ikke andre miljøfaktorer som bestandighet, inneklima, lyd og brannsikkerhet vektlagt i mange vurderinger. Det er derfor ett behov for å vurdere miljøpåvirkningene i ett større perspektiv enn hva dagens metoder legger opp til.
For å få til ett realistisk sammenligningsgrunnlag så må vi se på helheten av hva vi erstatter i ett byggverk når vi endrer byggesystem eller materiale. I de fleste tilfeller er de miljømessige grepene vi kan gjøre allerede satt ved at det er definert forutsetninger tidlig i prosjektene. Det kan være forutsetninger som dekketykkelser, spennvidder, planløsninger og søyleplasseringer. Hvis vi ønsker reelle klimakutt så bør vi tidlig ha vurdert hvordan disse valgene påvirker det endelige klimagassregnskapet.

Erfaring flere utbyggere har til nå, er at lave karbonavtrykk ofte gir den laveste kostnad.

Kurset gir kunnskap om:

 • Innsikt i dagens og fremtidens metoder for vurdering av klimagassutslipp
 • Klimagassutslipp fra bygging med betong. Dagens materialkunnskap.
 • Betongens egenskaper. bestandighet, bæreevne, inneklima, lyd og brann
 • Ulike konstruksjonsprinsippers fordeler og ulemper.
 • Optimalisering av konstruksjonsløsning og betongvolum samt bruk av miljøvennlig betong
 • Hva påvirker sluttresultatet? Planlegging og prosjektering i tidligfase.
 • Hvordan vektlegge/evaluere bærekraft?
 • Eksempler fra bygge- og anleggsprosjekter.

Målgruppe:

Kurset vil være relevant for byggherrer, tiltakshavere, arkitekter, rådgivere, prosjekteringsledere, prosjektledere og entreprenører

Programkomite:

 • Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser / FABEKO
 • Asbjørn Hermstad, Spenncon AS
 • Tor – Øyvind Lehmann, Backe Entreprenør AS
 • Steinar Røine, Spenncon AS
 • Ketil Søyland, Norconsult as
 • Steinar Trygstad, Thilt as
 • Morten Bjerke, Tekna

Kurset arrangeres av NORSK BETONGFORENING (NB) i samarbeid med RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

Skriv ut

Dag 1 - Tirsdag 9. januar 2018

08:30 - 08:50

Registrering

08:50 - 09:00

Åpning

09:00 - 09:30

1. Bærekraft og klimautfordringer

 • Bakgrunn miljøutfordringer
 • Hva er bærekraft?
 • Klimafotspor
 • Livsløpsvurderinger (LCA)
 • GWP (global warming potential) hva er nå det?
 • CO2-ekvivalenter
 • Klimagassbudsjett og regnskap, deklarasjon (oppfyllelse av krav og mål)
 • Betong i et klimaperspektiv

Christofer Skaar, Sintef Byggforsk

09:30 - 10:00

2. Standarder og miljøklassifiseringssystemer

 • Innledende oversikt
 • Ny NS3720 «metode for klimagassberegninger for bygninger»
 • EPD, bruk av EPD, betongbransjens EPD-generator
 • Ny PCR for betong?
 • Miljøklassifiseringssystemer bygg BREEAM NOR, Leed, andre
 • Miljøklassifiseringssystemer anlegg CEEQUAL, CEEQUA / BREEAM, andre
 • Kobling til bærekraft

Christofer Skaar, Sintef Byggforsk

10:00 - 10:45

3. Hvordan gjøre riktige klimavurderinger for byggeprosjekter og anleggsprosjekter?

 • Lavere klimagassutslipp og kostnad
 • Tidligfasevurderinger
 • Hele objektet må vurderes
 • Klimagassvurderinger, eksempler (kg CO2/m3, CO2/m2, total CO2)

Steinar Røine, Spenncon AS (bygg) og Ketil Søyland, Norconsult AS (anlegg)

10:45 - 11:10

Pause

11:10 - 12:00

4. Betong – grunnleggende materialkunnskaper

 • Hva påvirker betongens utslipp?
 • Betongens bestanddeler
 • NS-EN 206-NA og FABEKO sin veiledning til NS-EN 206-NA
 • Betongens bestandighet
 • Lavkarbonbetongens produksjonsegenskaper
 • NB publikasjon nr 37 «Lavkarbonbetong»
 • Karbonatisering
 • Armering

Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:40

5. Implementere bærekraft inn i et prosjekt

 • Identifisere og sette mål for prosjektet i tidligfase
 • Tidlige vurderinger
 • Innovasjon
 • Tverrfaglig samspill skaper gode løsninger
 • Realistiske mål
 • Hvordan følge opp?
 • Metoder for å evaluere tiltak

Ketil Søyland, Norconsult AS og Christopher Garmann, Norconsult AS

13:40 - 14:40

6. Kontraktskrav

 • Byggherrekrav
 • Sette miljømål
 • Åpne for innovasjon
 • Miljø som ett konkurranseelement
 • Oppfølging av miljømål
 • Samhandlingskontrakter

Lars Petter Bingh, Statsbygg

14:40 - 15:00

Pause

15:00 - 15:40

7. Hvilke valg påvirker sluttresultatet i anleggsprosjekter?

 • Planfasen (tidligfase)
 • Byggherrekrav
 • Plassering av anlegget
 • Valg av bæresystem
 • Planløsninger
 • Eksempler fra anleggsprosjekter

Christopher Garmann, Norconsult AS og Ketil Søyland, Norconsult AS

15:40 - 16:30

8. Hvilke valg påvirker sluttresultatet i byggeprosjekter?

 • Planfasen (tidligfase)
 • Byggherrekrav
 • Plassering av bygget
 • Valg av bæresystem
 • Planløsninger
 • Eksempler fra byggeprosjekter

Steinar Røine, Spenncon AS og Steinar Trygstad, Thilt as

16:30

Avslutning første dag

18:00 - 22:00

Faglig festaften på hotellet (tilleggsavgift)

Dag 2 - Onsdag 10. januar 2018

08:30 - 09:15

9. Prosjekteringsprosessen på anlegg

 • Få til en prosjekteringsprosess som ivaretar bærekraft. Tverrfaglig samhandling
 • Kost/nytte
 • Bruk av EPD
 • Bruk av BIM
 • Miljøriktige valg kommer som et resultat av en analyse
 • Hvilke muligheter ligger i prosjekteringsfasen (materialutnyttelse)
 • Eksempler fra anlegg

Ketil Søyland, Norconsult AS

09:15 - 10:00

10. Prosjekteringsprosessen på bygg

 • Få til en prosjekteringsprosess som ivaretar bærekraft. Tverrfaglig samhandling
 • Kost/nytte
 • Bruk av EPD
 • Bruk av BIM
 • Miljøriktige valg kommer som et resultat av en analyse
 • Hvilke muligheter ligger i prosjekteringsfasen (materialutnyttelse)
 • Eksempler fra bygg

Jørgen Wanvik, WSP Norge AS

10:00 - 10:50

11. Hvordan løser entreprenøren materialvalgene og utførelsen i praksis?

 • Materialvalg i praksis og hvordan påvirker materialvalget utførelsen
 • Eksempler fra bygg og anlegg som viser konsekvenser ved ulike valg av materialer
 • Hvordan slår det ut på ett klimagassregnskap?
 • Påvirkning på fremdrift og økonomi
 • Hvordan muliggjøre miljøriktige valg?

Bernt Kristiansen, AF-gruppen AS

10:50 - 11:50

12. Refleksjon, diskusjon og spørsmål

 • temaer og målsetting som den enkelte deltaker ønsker å gjennomføre etter kurset

Ketil Søyland, Norconsult AS,
Steinar Røine, Spenncon AS Steinar Trygstad, Thilt as og Bernt Kristiansen, AF-gruppen AS,

11:50 - 12:00

Avslutning

12:00 - 13:00

Lunsj

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

 • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
 • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.