9. jan. 2018
kl. 18:00–20:00

Bli oppdatert på fremtidens bygg og anlegg

Meld meg på

Vi ønsker deg velkommen til en faglig festaften som en kick-start til årets Kursdager.

La oss ta deg med på en spennende reise inn i fremtidens bygg og anleggsbransje. Møt de som allerede er der, og bli kjent med det som kommer.

Vi avslutter med minglemat og drikke i loungen.

Pris kr. 250.- inkluderer faglig seminar, mat og 2 enheter drikke (vin, øl, alkoholfritt)

Skriv ut

17:30 - 18:00

Registrering

18:00 - 18:10

Velkommen ved Tekna

Hva er fremtidens Tekna?

Karen Ane Frøyland Skjennum, leder Teknas studentutvalg

18:10 - 18:30

Kunstig intelligens - hva skjer i Norge?

Kunstig intelligens er kanskje den viktigste teknologien i vårt århundre, hvordan vil dette påvirke bygg, anlegg og eiendomsbransjen. Få innsikt fra forskningen høyborg NTNU.

Torbjørn Svendsen, Forskningssjef, Telenor-NTNU-AI lab

18:30 - 18:45

Hvordan kan du kalkulere milliarder av tomteløsninger?

Det norske selskapet Spacemaker AI har utviklet kunstig intelligens som kalkulerer optimale utbyggingsløsninger på tomter i hele verden. En strukturert arkitekt, tester kanskje opptil tredve til femti løsninger, men med kunstig intelligens kan du teste uendelig antall.

Carl Christensen, Spacemaker AI

18:45 - 19:00

Robotisering og Machine Learning

Nathalie Labonnote, Sintef Byggforsk

19:00 - 19:15

Norge i 3D - Nasjonal detaljert høydemodell

Jon Arne Trollvik, prosjektleder Kartverket