Alle som driver med tunnel og geofag og som ønsker å heve sin kompetanse, samt å bidra til digitalisering i anleggsbransjen, er målgruppen for dette arrangementet i Trondheim i januar 2018.

Meld meg på

Digitaliseringsvinden blåser over Norge. Dette påvirker allerede nå hvordan tunneler planlegges, prosjekteres, bygges og forvaltes.

Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR forventer endringsvilje, og det åpner for proaktive konsulenter og entreprenører.

Hva er mulig nå – hvordan påvirkes dine arbeidsoperasjoner når 3D og BIM er sentrale stikkord?

Dette seminaret er bredt anlagt og det passer for deg som jobber med tunneler for veg og bane. Om du opererer på byggherresiden, som konsulent eller entreprenør – meld deg på!

Skriv ut

Onsdag 10. januar

Møteleder: Kjersti K. Dunham, Statens vegvesen

12:58 - 13:00

0. Kjør film......

13:00 - 13:05

1. Velkommen

Kjersti Kvalheim Dunham, Statens vegvesen

13:05 - 13:20

2. Digitalisering av bygg- og anleggsindustrien er i gang - heng med!

Idar Kirkhorn, Trimble

13:20 - 13:40

3. Tegningsløs prosjektering og bygging

Smisto kraftanlegg

Herman Smith, Multiconsult

13:40 - 14:00

4. Stad skipstunnel

Verdens første fullskala skipstunnel

Terje Andreassen, Kystverket vest

14:00 - 14:15

Pause

Møteleder: Kjetil Moen, Multiconsult AS

14:15 - 14:45

5. Geologi - fra papir til modell

Øyvind Engelstad, Norconsult

14:45 - 15:15

6. Geologi som del av samordningsmodellen

  • eksempel Oslofjord-forbindelsen

Magnus Andre Sørensen, Multiconsult

15:15 - 15:30

Pause

15:30 - 16:00

7. NADAG og GUDB

Hva får du ut av NADAG og litt om hvordan Hva får du ut av SVV sin database for geotekniske undersøkelser

Jan Helge Aalbu, Statens vegvesen Region vest

16:00 - 16:15

8. Sikkerhet i prosjekteringen

Kristian K. Dahl, NGI

16:15 - 16:45

9. Scannet terrengoverflate - Hva får vi fra Statens kartverk

Jan Erik Domaas, Terratec

16:45 - 17:00

Spørsmål og oppsummering - og info om Festaften

19:00 - 23:00

Festaften i Samfundet

Torsdag 11. januar

Møteleder: Kristian K. Dahl, NGI

Bedre samhandling med digitalisering - utfordringer og løsninger

08:30 - 08:55

10. Tunneler og bergrom

Samhandling med andre fagdisipliner - muligheter og utfordringer

Idar Kirkhorn / Jan Erik Hoel, Trimble

08:55 - 09:20

11. Betongkonstruksjoner - kulverter, portaler, kontroll og godkjenning

Sigmund R. Log, Statens vegvesen

09:20 - 09:45

12. Ringeriksbanen FRE16

Modellbasert prosjektering i detaljplan og digitalisering av prosessene rundt grunnundersøkelser

Henning Vardøen, BaneNOR

09:45 - 10:15

Pause med utsjekk fra hotellet

10:15 - 10:35

13. Bruk av digitalt verktøy som Lidar, planedetect, fotogrammetri og AEM undersøkelser

Andreas Aspmo Pfaffhuber, NGI

10:35 - 11:05

14. Hvordan kan fagene samhandle bedre? Diskusjon

Ledes av komiteen

På byggeplass

11:05 - 11:30

15. BIM Kiosk - erstatning for tegningshefte - Tegningsløst - hva betyr det?

Henrik Holter, Skanska

11:30 - 12:30

Lunsj

Møteleder: Idar Kirkhorn, Trimble

12:30 - 12:50

16. Stikningsdata fra modell til maskin og totalstasjon

Silje H. Hagen, Bever Control AS

12:50 - 13:10

17. Follobanen - digitalisering i anleggsfasen

Marcus Lawton, Bane NOR

13:10 - 13:30

18. Registrering av sikring

Silje H. Hagen, Bever Control AS

13:30 - 13:45

Pause

13:45 - 14:05

19. Scanning for registrering

Jan Erik Domaas, Terratec

14:05 - 14:25

20. Hvorfor levere as-built til Plania og NVDB?

Per Andersen, Statens vegvesen, Trondheim

14:25 - 14:45

21. Vegtrafikksentralen - hva trenger de?

Jacob Trondsen, Statens vegvesen

14:45 - 15:05

22. Når en ulykke skjer - hva bør skje da?

Idar Kirkhorn, Trimble

15:05 - 15:20

Spørsmål og avslutning

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

  • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
  • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: