Få en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403, og bli bedre kjent med byggeleders rolle, ansvar og oppgaver.

Meld meg på

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Flere andre oppgaver kan høre med i et oppdrag som byggeleder. Oppgavene kan også begynne allerede i utviklingsfasen av prosjektet, for så senere følge prosjektet i gjennomføringsfasen frem til overlevering.

I dette kurset foretar vi en gjennomgang av byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Vi vil spesifikt gjennomgå byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet. Videre vil vi gjennomgå de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi.

Vi gir deg en gjennomgang av viktige deler av byggelederstandarden NS 8403 og belyser sentrale rettsavgjørelser om byggelederens rolle og ansvar.

Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS (SHA) på byggeplass og Byggherreforskriften.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403

 • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass)

 • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer

 • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses

 • Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

Målgruppe

 • Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer

 • Rådgivende ingeniører

 • Offentlig og private byggherrer

Programkomité

 • Morten Abrahamsen, Multiconsult

 • Anne Cathrine Røed, Advokatfirmaet Grette DA

 • Haakon Løberg, Kruse Smith as

 • Tor Børre Mosland, Tekna (FBA)

Skriv ut

Onsdag 10.1.2018

09:30 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00 - 10:10

Velkommen - praktisk informasjon v/møteleder

Morten Abrahamsen, Multiconsult

10:10 - 11:00

Hva er byggeledelse?

 • Roller i ulike entrepriseformer
 • Administrative rutiner
 • Tidsplaner, fremdriftsplaner
 • Rapportering og kontroll
 • Risikovurdering i byggefasen
 • Dokumentasjon
 • Overtakelse
 • Kommunikasjon

Morten Abrahamsen, Multiconsult

11:00 - 11:10

Kaffe/te/mobil

11:10 - 12:15

Økonomi

 • Budsjettering
 • Praktisk kostnadsstyring i produksjonsfasen
 • Byggelederens økonomirapportering
 • Faktorer som påvirker prosjektøkonomien

Morten Abrahamsen, Multiconsult

12:15 - 13:30

Lunsj og besøke utstilling

13:30 - 14:30

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

 • Gjennomgang av sentrale punkter i standarden
 • Ytelsesbeskrivelser
 • Byggeleders erstatningsansvar

Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

14:30 - 14:50

Kaffe/te/mobil - utstilling

14:50 - 15:40

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

 • Forsikringer
 • Reklamasjon og foreldelse

Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

15:40 - 16:00

Kaffe/te/mobil - utstilling

16:00 - 16:45

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

 • Erstatningsansvar
 • gjennomgang av sentrale rettsavgjørelser for byggelederens risiko og ansvar

Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA

16:45

Slutt

19:00 - 23:30

Fest på Samfundet

Torsdag 11.1.2018

Møteleder: Tor B Mosland, Tekna

09:00 - 09:50

Byggeledelse - uavhengig kontroll

 • Kan du som byggeleder også påta deg rollen som kontrollør?
 • Krav til kontrollerende foretak
 • Eksempler på kontrollområder

Endre Grimsmo, Cowi

09:50 - 10:00

Kaffe/te/mobil

10:00 - 11:00

Byggeledelse ved bruk av LEAN

Hans Thomas Holm, Statsbygg

11:00 - 11:10

Kaffe/te/mobil

11:10 - 12:00

Den digitale byggeplass - BIM for byggeleder?

Hvordan følge opp prosjekter uten papirtegninger?

Vegard Knotten, Veidekke AS

12:00 - 13:00

Lunsj og besøke utstilling

13:00 - 14:00

Byggeledelse og byggherreforskriften – ansvarsforhold

Ottar Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

14:00 - 14:15

Kaffe/te/mobil

14:15 - 15:00

Byggeledelse og byggherreforskriften - praktisk oppfølging

Kan du som byggeleder inneha rollen som KU?

Ingunn Høgåsen, Multiconsult

15:00

Oppsummering/avslutning

Med forbehold om endringer i programmet

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

 • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
 • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: