Få en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403, og bli bedre kjent med byggeleders rolle, ansvar og oppgaver.

Meld meg på

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Flere andre oppgaver kan høre med i et oppdrag som byggeleder. Oppgavene kan også begynne allerede i utviklingsfasen av prosjektet, for så senere følge prosjektet i gjennomføringsfasen frem til overlevering.

I dette kurset foretar vi en gjennomgang av byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Vi vil spesifikt gjennomgå byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet. Videre vil vi gjennomgå de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi.

Vi gir deg en gjennomgang av viktige deler av byggelederstandarden NS 8403 og belyser sentrale rettsavgjørelser om byggelederens rolle og ansvar.

Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS (SHA) på byggeplass og Byggherreforskriften.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403

 • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass)

 • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer

 • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses

 • Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

Målgruppe

 • Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer

 • Rådgivende ingeniører

 • Offentlig og private byggherrer

Programkomité

 • Morten Abrahamsen, Multiconsult

 • Anne Cathrine Røed, Advokatfirmaet Grette DA

 • Haakon Løberg, Kruse Smith as

 • Tor Børre Mosland, Tekna (FBA)

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

 • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
 • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.