Ved planlegging og bygging av undergrunnsanlegg i berg møter vi stadig utfordringer med hensyn til plassering og utforming av anlegg. Dette kan dreie seg om urbane undergrunnsanlegg i en bergmasse som allerede er sterkt påvirket av nærliggende anlegg, eller anlegg som søker å utfordre muligheter for dimensjoner og geometri under både høye så vel som svært lave bergspenningsforhold. For å oppnå et best mulig anlegg med hensyn til sikkerhet, bygge- og vedlikeholdskostnader, er det viktig å forstå og ta hensyn til samvirke mellom bergmekaniske parametere, geometri, drive- og sikringsmetoder.

Meld meg på
  • Hvorfor faller/faller ikke tunnelhengen ned i hodet på oss? Hvorfor spraker det?

  • Hvordan forholder vi oss til bergmassens mekaniske egenskaper?

  • Hvilke utfordringer og muligheter gir spenningene i berget oss?

  • Hvilke bergsikringsmetoder passer best til bergforholdet i en gitt bergmasse?

Disse spørsmålene og mange flere kan ofte besvares ved hjelp av bergmekanisk teori. Gjennom diskusjon i plenum og innlegg fra foredragsholdere med teoretisk kunnskap og erfaring fra praktisk anvendelse, tar kurset sikte på å belyse hvordan den bergmekaniske teorien kan omsettes til praksis.

Kurset vil omhandle grunnleggende bergmekanisk teori, og vil deretter presentere hva som finnes av målemetoder og instrumentering, diskutere prinsippene og virkningen av mulige sikringsmetoder, samt vise konkrete prosjekteksempler der utfordringer er håndtert ved hjelp av bergmekaniske prinsipper. Prosjekteksempler fra gruveindustrien og noen av våre største samferdselsprosjekt presenteres.

Kurset henvender seg til byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, samt leverandører av systemer og utstyr for måling og dokumentasjon.

Noe bakgrunnskunnskap om bergmekanikk er en fordel, men ikke en forutsetning.

Skriv ut

TENTATIVT PROGRAM - ENDRINGER KAN FOREKOMME

Tirsdag 9. januar

Møteleder: Styreleder i NBG, Øyvind Dammyr, Norconsult AS

08:30 - 09:15

Registrering av deltakere

09:15 - 09:30

Innledning til kurset/velkommen

Styreleder i NBG, Øyvind Dammyr, Norconsult AS

09:30 - 10:15

(1) Prinsipper/undersøkelsesmetoder/målemetoder

Charlie C. Li, NTNU

10:15 - 11:00

(2) Bergspenningsmålinger i praksis

Simon Alexander Hagen, SINTEF

11:00 - 11:30

Spørsmål/diskusjon/pause

11:30 - 12:15

(3) Sikringsmetoder

Sikring i tunneler og bergrom under ulike geologiske og bergmekaniske betingelser. Sikringstyper og dimensjonering. Eystein Grimstad, Geolog

12:15 - 12:45

(4) Foliasjon og anisotropi

Øyvind Dammyr, Norconsult AS

12:45 - 13:00

Spørsmål/diskusjon

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:45

(5) Bergmekaniske forhold av spesiell betydning for dagbruddsstabilitet

Bjørn Nilsen, NTNU

14:45 - 15:30

(6) Plastic deformation in tunnels - analysis methods and their practical use

Krishna Panthi, NTNU

15:30 - 16:00

Spørsmål/diskusjon/pause

16:00 - 16:45

(7) Fundamentering av vindmøller i berg sett fra en bergmekanisk synsvinkel

Tor Harald Hanssen, Rambøll

16:45 - 17:00

Spørsmål/diskusjon

17:00

Slutt for dagen

Onsdag 10. januar

Møteleder: Styremedlem i NBG, Javier Macias, JMConsulting-Rock Engineering AS

08:30 - 09:15

(8) Praktiske eksempler fra anvendt bergmekanikk i gruveindustrien

Nghia Trinh, SINTEF

09:15 - 09:45

(9) TBM "Boreability" i hard bergmasse

Javier Macias, JMConsulting-Rock Engineering AS

09:45 - 10:15

Spørsmål/diskusjon/pause

10:15 - 11:00

(10) Drill & Split som drivemetode, teori og praksis

Hanne Wiig Sagen, BaneNor

11:00 - 11:45

(11) Bergmekanisk oppfølging for Follobanens kryssing under Ekebergtunnelene

Kristin Hilde Holmøy, SINTEF

11:45 - 12:00

Spørsmål/diskusjon/pause

12:00 - 12:45

(12) Rock mass behaviour of a cavern complex excavated in ophiolites

Jorge Terrón Almenara, SWECO Norge AS

12:45 - 13:00

Spørsmål/diskusjon

13:00

Avslutning og lunsj

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

  • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
  • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: