27. nov.
kl. 15:30–19:00

Økt frihet og fleksibilitet i arbeidslivet er for mange verdifulle goder, men for mange arbeidstakere skaper det moderne arbeidslivet utfordringer i balansen mellom arbeidslivet og privatlivet. Bli med på kurs og få mer innsikt i stress og stresshåndtering.

Meld meg på

Beskrivelse

1. Hvordan få en bedre balanse mellom arbeidstid og privatliv

Stadig flere arbeidstakere opplever økt utfordring i å skape balanse mellom arbeid og privatliv. Økt frihet og fleksibilitet i arbeidslivet er for mange verdifulle goder, men for en økende andel arbeidstakere skaper det moderne arbeidslivet utfordringer i å skape balanse mellom arbeidslivet og privatlivet.

Temaet "Hvordan bedre din Work-Life balance" fokuserer på utfordringer knyttet til balansen mellom ulike roller i livet og på arbeidsplassen, ulike livsfasers muligheter og begrensinger, samt at det blir presentert verktøy i form av teknikker, perspektiver og metoder for å øke balansen mellom arbeidsliv og privatliv.

2. Stressmestring

Fleksibilitet og tilpasningsevne er kompetanser som etterspørres i økende grad på arbeidsplassen. Med krave om fleksibilitet og tilpasningsevne, kommer det også økt risiko for stress hos medarbeiderne. Langvarig stress kan utløse alvorlig sykdom, og derfor en stor trussel for arbeidsmarkedet. Man bør derfor gjøre alt man kan i organisasjoner for å være godt informert om stress, hvordan man kan forebygge stress, hva kjennetegnene er for en ansatt med stress og hvordan organisasjonen kan hjelpe ansatte med stress.

Temaet gir en innføring i begrepet stress. Fokus vil være på stressmestring, hvordan stress kan sies å være noe positivt, men også noe potensielt negativt og potensielt helseskadelig.

Formålet er å gi innsikt i fenomenet stress, hvordan forebygge stress og hvordan behandle stress. Som deltager på kurset vil du få en større forståelse for stress som begrep og sykdom, og du vil få større forståelse for stress-signaler hos deg selv og andre.

3. Sover du godt om natten?

Søvnvansker er for mange et betydelig problem. Temaet fokuserer på viktigheten av søvn, og det vil bli presentert søvnhygieniske råd som har dokumentert positiv effekt på søvnkvaliteten.

Kursleder: Jan-Martin Berge

Kom rett fra jobb – mat og mingling fra kl. 15:30-16:00. Kursstart kl. 16.00