27.–28. jan. 2022

Kurset er et samarbeid mellom NITO, Tekna, Juristenes Utdanningssenter, mekling.no, og Standard Norge.

Meld meg på

Beskrivelse

Bruk av oppmann/ekspert er en viktig rolle for å håndtere konflikter innen bygg og anlegg. Oppmann/ekspert kan være de med teknisk bakgrunn, men jurister eller andre avhengig av problemstilling og sakens omfang benyttes.

Både begrepet «oppmann» og «ekspert» brukes, men felles for begge er at partene i en konflikt kan ønske å få en upartisk og faglig god vurdering av en tredjeperson slik at konflikten kan bli løst.

Oppmann/ekspert er ment å gi svar på om f.eks. et arbeid er riktig eller feil utført, eller om kontraktforståelse er riktig eller feil. Rollen som oppmann/ekspert krever derfor god faglig bakgrunn.

Du kan lese mer om bruk av oppmenn for å løse konflikter her

Mer informasjon og påmelding finner du på siden til NITO