16. nov.
kl. 16:00–19:30

På dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse og praktiske metoder knyttet til utfordringer, samarbeid og resultatoppnåelse i flate organisasjoner. Hva er typisk norsk organisasjonsform, og hva er fordeler og ulemper ved denne formen?

Meld meg på

Kurset fokuseres på samspillet med kolleger og ledere slik at du og dere kan prestere og trives bedre på jobben. Ved å vinne frem med egne synspunkter og samtidig forstå og bruke innspill fra andre, oppnås fellesskap, trivsel og bedre løsninger.

Kurset er praktisk orientert med stor grad av aktiv deltagelse og gruppearbeid der deltagerne også deler egne erfaringer.

Kursholder er Petter Bakken.

Vi starter med middag kl. 16:00. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker middag eller ikke. Middagen er gratis. Kurset starter kl 16:30.

Velkommen!

Finn frem:

Møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D
  • Petter Bakken

    Holtskog AS

    Petter Bakken er en etterspurt kursleder med solid kompetanse innenfor endringer, ledelse og salg. Han har ledererfaring fra Forsvaret og utallige salgs- og lederstillinger i Hewlett-Packard. De siste 13 årene hos HP utviklet og holdt han internopplæring av ledere, både i Norge og internasjonalt. Han er sertifisert og videreutdannet innenfor mange ulike felt, blant annet endringsledelse (fra Prosci), High PerformanceLeadership (fra BI) og er sertifisert coach (fra EricksonCoaching). Fra 2010 har han jobbet som senior konsulent i konsulentselskapet Habberstad, og har holdt leder-, salgs- og kommunikasjonskurs i Norge, Europa og Asia. Fra mars 2015 tilkoblet Holtskog AS.