16. mars
kl. 16:00–19:30

Å få gjennomslag for egne ideer, meninger og forslag er viktig i de fleste yrker, og for mange også på hjemmefronten. I dette kurset vil du få vite hva som er viktig å tenke gjennom og forberede for å bli hørt, forstått og trodd.

Meld meg på

Beskrivelse

Du vil få veiledning, nyttige ideer og tips for å kunne nå frem med ditt budskap på en overbevisende og troverdig måte. Alle deltakerne vil være med på to små øvelser i løpet av kurset.

  • Tre veier til overbevisning

  • Å bygge tillit og fremstå troverdig

  • Kroppsspråkets makt

  • Noen enkle argumentasjonsteknikker

Vi starter med en enkel middag kl 16:00, kurset starter kl 16:30. Kryss av i påmeldingen om du ønsker middag eller ikke.

Våre kurs er veldig populære og har stor påmelding. Vi opplever dessverre at det er noen som melder seg på, men ikke kommer og heller ikke gir beskjed. Det er veldig synd for de som ikke får plass, og vi må betale for kursdeltakere som ikke er der. Ber derfor om at dersom dere ikke kan komme, gir beskjed i god tid.

Velkommen til et nyttig kurs!

Finn frem:

Møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D