Hopp til innhold

Kundeservicedagene 2023

Forelesere

 • Matthew Griffin

  Strategisk rådgiver - innovasjon og nye teknologier

  Matthew Griffin, described as “The Adviser behind the Advisers” and a “Young Kurzweil,” is a world class futurist and strategic advisor helping build Centennial companies. After working at IBM, ATOS and EMC, he founded the 311 Institute - a global Futures and Deep Futures consultancy working across the next 50 years. He is also the author of the Codex of the Future series and "How to Build Exponential Enterprises.

  Matthew's clients includes multi-nationals as Accenture, Aon, Arm, BCG, Centrica, Credit Suisse, Decathlon, Dentons, Deloitte, GEMS, Huawei, Lego, Legal & General, LinkedIn, Microsoft, Qualcomm, RWE, SAP, Samsung, T-Mobile, and many others.

  Matthew is regularly featured in the global media, including BBC, Bloomberg, Discovery, Forbes, Telegraph, because of his ability to identify, track, and explain the impacts of hundreds of revolutionary emerging technologies on global culture, industry and society.

  Donatella De Paoli

  Førsteamanuensis - Institutt for ledelse og organisasjon

  BI Oslo

  Donatella De Paoli is Associate Professor and leader of the research group Organizational Change and Development at the Department of Leadership and Organizational Behaviour.

  She holds a PhD from the Norwegian School of Economics and Business Administration NHH in Organizational Behaviour, on a dissertation about team processes in large projects. She spent a year as visiting scholar at Stanford University during her PhD period.

  Jamie Woodruff

  Ethical Hacker and Cyber Security specialist

  'I don't want to just pat people on the back and say "it'll be all right" because it's not. It's not a matter of if you get hacked, it's when.'

  Jamie Woodruff kom inn i offentligheten da han vellykket hacket Facebook på 6 minutter som del av en studentkonkurranse ved Bangor University hvor han studerte datainformasjonssystemer. Han har siden avdekket sikkerhetshull i en rekke høyprofilerte organisasjoner og nettsteder som Facebook, YouTube, Twitter, Apple og Google.

  Han viser hvordan oppfatningen av hackeren i kjelleren kanskje ikke er helt riktig. Han utforsker svakheter i organisasjoner og gir viktig innsikt i cyber sikkerhet og menneskelig atferd. Jamie deler også noen av sine utrolige historier og anekdoter fra sine opplevelser hvor selskaper har utfordret ham til å finne sikkerhetshull.

  Bent Sofus Tranøy

  Professor

  Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania

  Bent Sofus Tranøy er professor i statsvitenskap, ansatt ved Høgskolen i Innlandet og ved Høyskolen Kristiania. Tranøy har en mastergrad fra London School of Economics og doktorgrad og cand.polit. fra Universitetet i Oslo. I 2006 mottok Tranøy Brageprisen for boken Markedets makt over sinnene. Han har også tidligere jobbet som journalist.

  Marianne Selle

  Head of Customer Success

  Microsoft Norge AS

  Marianne Selle er leder for Customer Success i Microsoft Norge. Hun er glødende opptatt av hvordan virksomheter kan lykkes med å ta i bruk digital teknologi og drive digital transformasjon. Hun har også et særlig engasjement for å få mennesket med i den digitale transformasjonen.

  Med en Master i Informatikk, har Marianne 20 års erfaring fra IT industrien, og 15 år som leder. Hun brenner for brukersentrering og smidig tilnærming i alle deler av virksomheten.

  Andreas Hamnes

  Teknologisk leder

  Brønnøysundregistrene

  Andreas Hamnes er en innovatør og teknologisk leder. Han har jobbet i offentlig sektor i flere år og har drevet frem flere Offentlig-Private samarbeid. Han er kjent for å ha ledet flere innovasjonsprogrammer, inkludert tidlig lanseringen av Samtykkebasert lånesøknad. Andreas har mottatt flere utmerkelser og priser for sitt arbeid, inkludert Digitaliseringsprisen og fått Brønnøysundregistrene på lista over de 10 mest innovative virksomhetene i Norge.

  De siste årene har Andreas fokusert på å utvikle og implementere desentraliserte løsninger og digitale lommebøker, både nasjonalt og internasjonalt. Hans arbeid har bidratt til å gjøre offentlig sektor mer effektiv og sikker. Gjennom sitt lederskap og innovative arbeid har Andreas gjort et stort bidrag til fremme av ny teknologi og bedre tjenestelevering. Han har vist at innovasjon og teknologi ikke bare forbedrer arbeidskvaliteten, men også gir muligheter for sosiale, kulturelle og økonomiske fordeler.

  Lars Røsæg

  EVP forretningsutvikling og viseadministrerende direktør

  Yara

  Lars Røsæg har jobbet som Executive Vice President for forretningsutvikling og viseadministrerende direktør i Yara siden juli 2021.

  Han har tidligere hatt stillinger som EVP og CFO (2018-2021) og Vice President Global JVs og CEO Office (2017-2018). Han har bred erfaring fra topplederstillinger innenfor økonomi og strategi i Saps (2012-2017 og Orkla (2005-2012).

  Røsæg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole NHH.

  Marita Skjuve

  Forsker/dr.gradsstipendiat

  SINTEF Digital

  Skjuve har mastergrad i psykologi. Hun forsker på chatboter i ulike kontekster - alt fra kundeservice til utdanning. Hun er spesielt opptatt av chatbot design, brukeropplevelse, og relasjonsdannelse mellom mennesker og chatboter. I doktorgraden sin ser hun konkret på hvordan nære relasjoner mellom mennesker og chatboter oppstår.

  Petter Bae Brandtzæg

  Sjefforsker

  SINTEF Digital

  Petter Bae Brandtzæg er professor ved Universitetet i Oslo i medier og kommunikasjon og sjefforsker ved SINTEF Digital. Brandtzæg har en master i psykologi og en PhD. i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo.

  Brandtzæg har forsket i over 20 år på bruk og opplevelser knyttet til internett og sosiale medier. Siden 2016 har han særlig forsket på hvordan mennesker kommuniserer, skaper relasjoner og mottar sosial støtte fra kunstig intelligente agenter som Replika og Woebot

  Christian Skattum

  Leder innovasjonsavdelingen

  Oslo Universitetssykehus HF

  Christian Skattum er utdannet statsviter, og leder innovasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Han har lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, og har fulgt utvikling av velferdsteknologiområdet både fra kommunesiden, sykehussiden, og ikke minst fulgt utviklingen i leverandørmarkedet. Det utadvendte sykehus og digital hjemmeoppfølging står sentralt i OUS Hjemme, som er sykehuset satsing på levering av spesialisthelsetjenester der pasienten er.

  Skattum er opptatt av innsiktsdrevet innovasjon, og viktigheten av god dialog mellom offentlig og privat virksomhet i utviklingen av nye løsninger som kan gi bærekraftige helsetjenester.

  Kristin Bigseth

  Leder i Trumf/Direktør innovasjon og digitalisering kundeopplevelsen

  NorgesGruppen ASA

  Kristin Bigseth er leder for lojalitetsprogrammet Trumf og Direktør Innovasjon og Digitalisering av kundeopplevelsen i NorgesGruppen. Hun har jobbet med lojalitet og digitalisering store deler av sitt arbeidsliv og brenner for å levere kundeverdi gjennom agil arbeidsmetodikk.

  Umair M. Imam

  Leder av data science

  Ruter AS

  Umair Mehmood Imam er leder av data science i Ruter As, i tillegg er han universitetslektor ved Oslo Met ved institutt for informasjonsteknologi.

  Han er lidenskapelig opptatt av å bruke Artificial Intelligence (AI) til å få ny innsikt om kollektivtilbudet, de reisende, og hvordan dette kan gjøres bedre. Umair har selv opparbeidet en AI-avdeling i Ruter. En avdeling som vokste fra seks til 25 personer i løpet av kun to år. Der jobber de med innovative AI-prosjekter som kundeinnsikt og AI-saksbehandleren. De ser nå på en løsning for å synliggjøre fyllingsgraden på avganger for kunder som ikke ønsker å oppleve trengsel på sine reiser, samt kundeprofilering og kunne forutsi riktig ankomsttid for buss til sluttbrukeren.

  I tillegg til dette arbeidet, er Umair opptatt av erfaringsutveksling og samarbeid med andre aktører for å diskutere hvordan AI kan brukes i organisasjonen deres. Han har derfor startet et nettverk som består av mer enn 25 offentlige aktører og 150 medlemmer.

  Lovise Justad

  Produkteier selvbetjeningsløsninger

  NAV

  Lovise Justad er produkteier for selvbetjeningsløsninger for økonomisk sosialhjelp i NAV. Hun er utdannet sosionom, og har jobbet med mange forskjellige brukergrupper. Lovise har erfaring med å bygge relasjoner med de sårbare brukerne, og er opptatt av å inkludere brukerne under utformingen av digitale tjenester.

  Klaus-Anders Nysteen

  Administrerende direktør

  Kredinor

  Klaus-Anders Nysteen har jobbet som administrerende direktør i Kredinor siden mars 2022. Han kom fra stillingen som konsernsjef i Hoist Finance AB. Tidligere har han blant annet vært konsernsjef i Lindorff Group, Entra Eiendom og Storebrand Bank samt finansdirektør i Statoil Fuel & Retail. Nysteen har i tillegg omfattende styreerfaring, og er styreleder i Spense og satt inntil nylig som styreleder i Bank Norwegian. Han er utdannet fra Sjøkrigsskolen og har en MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).»

  Ina Aschim

  UX-designer og medeier

  Kantega

  Ina Aschim er som UX-designer opptatt av at vi ikke må glemme brukerne som har dårligst digitale forutsetninger. Hun har tidligere jobbet med digitale løsninger relatert til sosialhjelp og kommunale boliger. Da ble hun kjent med ikke bare vanskeligstilte brukerne i belastende livssituasjoner, men også ansatte som gir mye av seg selv for å ivareta disse.

  Filip Elverhøy

  Partner & CEO

  Oslo Digital

  Filip er Oslo Digitals byråleder og brenner spesielt for kundeopplevelse og sømløshandel. Han har lang erfaring som konseptutvikler og er en innovatør innen digital handel i Norden. Filip har tidligere vært blant annet Digital direktør i Elkjøpdirektør for kundereise i Komplett Group og Country manager for NetOnNet. Han har også deltatt i flere internasjonale digitale nettverk med BI, Berkeley og Oxford, hvor de kollektivt utfordret normene og satte en ny standard for e-commerce, omnikanal og kundeopplevelse.

  Steinar B Christensen

  Daglig leder

  Customer Trends AS

  Steinar sin operative erfaring fra ledelse og drift av kundesentre har han fra BKK og Fjordkraft. I denne perioden var han også en av initiativtakerne til etableringen av Bergen Kundeserviceforum, og har vært prosjektleder for Kundeservicedagene i Bergen fra første konferanse.

  Som rådgiver og konsulent har han i en årrekke jobbet med utfordringer knyttet til strategi, marked, ledelse, kundeservice og digitalisering. Mange bedrifter og virksomheter står overfor store utfordringer, men også utrolig spennende muligheter i tiden som kommer.

  "Fornøyde kunder og brukere vil bli enda viktigere jo tøffere konkurransesituasjonen blir. Service og gode kundeopplevelser er ikke lenger bare viktig for de som jobber i kundeservice. Det er viktig for alle som jobber i bedriften, og toppledelsen bør ha kunder og deres opplevelser i samspill og interaksjon med bedriften som punkt i sine ledermøter"

  Bjarte Lyssand

  Rådgiver

  Customer Trends AS

  Bjarte Lyssand brenner for kundeservice, og arbeider målrettet for at dette fagfeltet skal få den statusen og annerkjennelsen det fortjener. Han har over 20 års ledererfaring, og var blant annet nordisk kundeservicedirektør for Tryg Forsikring og betalingsgiganten NETS.

  Siden 2018 har han arbeidet i CustomerTrends som deler viten og innsikt om kundeservice gjennom #kundeserviceavisen.no, #kundeservicepodcasten, nettverksgrupper, rådgivning og konsulentoppdrag. Bjarte drømmer om å utvikle prosesser som gjør det enkelt å være kunde, og han tror på en fremtid hvor arbeidsfordelingen mellom maskin og menneske vil gjøre kundeservice bedre og mer spennende.

  Bjarte er cand.polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen med fordypning i arbeidsøkonomi.

  Christian Mikkelsen

  Programleder festmiddag

  Christian Mikkelsen er en av landets morsomste og mest spennende humortalenter.

  Som fast medlem i Underholdningsavdelingen på NRK1 og sterk bidragsyter til Latter Live fikk Mikkelsen prisen for Årets gjennombrudd under Komiprisen i 2016.

  Siden den gang har han laget flere TV-serier for NRK (BMI – Turné, Martin & Mikkelsen, Strømmeland), vært med i to oppsetninger av Julelatter og satt opp utallige improshow med BMI (Bare Moro Impro) på Latters klubbscene og hovedscene. Høsten 2019 var BMI klare med sin første skrevne forestilling med tittelen ”Verdens beste show”.

  Han ble nominert til Humorprisen 2020/2021 til publikumsprisen året morsomste på TV og underholdte til stor glede i "Ikke lov å le på hytta" høsten 2022.

  Eirik Norman Hansen

  Programleder Kundeservicedagene

  Eirik Norman Hansen er en ekte og oppriktig teknologioptimist som brenner for kundeopplevelse! Eirik er spesielt opptatt av hva teknologi betyr for oss mennesker, organisasjoner og samfunn og hvordan dette former verden nå og i tiden som kommer, og hva dette vil bety for nettopp din bransje.

  Han har over 20 års erfaring som leder, rådgiver og forretningsutvikler, og har gjennom hele sin karriere jobbet med og for digitalisering og endring.