Kundeservicedagene 2021

Skriv ut

Program er under utvikling og oppdateres. Endringer vil forekomme.

Har du innspill? Send en e-post til kurs@tekna.no! Se tidligere program her

Onsdag 2. juni

09:30 - 09:45

Velkommen til Kundeservicedagene 2021

Det har vært et spesielt år. Hvilke erfaring har vi gjort oss?

Bransjer i omveltning, hvilke endringer vil vi se

09:45 - 10:30

Key Note! Hvordan skal vi utvikle oss for å beholde kunder nå og i fremtiden?

Få med deg den årlige forbrukertrendrapporten utført av Opinion med helt ferske tall og innsikter på vedvarende endringer som et resultat av koronakrisen.

 • Hvilke teknologiske løsninger blir viktige?
 • Hvor stopper det opp, hvor er kundeservicen ikke sømløs?

10:30 - 10:50

Statusrapport fra Kantar

 • Hvordan har Korona påvirket kundene?
 • Er remote workplace kommet for å bli og hvordan vil det påvirke servicen?

10:50 - 11:00

Q&A session

11:00 - 11:15

Pause

Tech og kundeservice

11:20 - 11:50

AI, fra ide til produksjon

 • Hva må du kunne om ulike teknologier som påvirker kundeservice?
 • Hvordan velge riktig teknologi?
 • Hvordan får du med ledelsen på investeringene som må til?

11:50 - 12:10

Selvhjelpsløsninger og ny teknologi

12:10 - 12:20

Samtale: Hvordan oppnå smidige og friksjonsfrie kundeopplevelser?

12:25 - 12:55

Pause

Ledelse og organisering

13:00 - 13:20

Hvordan har Fjordkraft lykkes med kundeservice?

 • Hvordan har Fjordkraft organisert seg for å vinne kundens tillitt år etter år
 • Hva skal til for å beholde kundene også i fremtiden?

13:20 - 13:40

Hvorfor er ansattes tause kunnskap viktig når kundereisen digitaliseres?

 • En forklaring på hvorfor en sømløs digital kundereise er så vanskelig

13:50 - 14:00

Q&A session

14:00 - 14:10

Pause

Fremtidens kunde og veien mot kundeservice 3.0

14:10 - 14:30

Innovasjon og kundeservice i fremtiden

 • Hvordan jobber de med innovasjon i NRKbeta?
 • Hva slags tanker har de om hva folk vil forvente av kundeservice i fremtiden?

14:50 - 15:00

Q&A session

15:00

Takk for nå!