Kundeservicedagene 2020

Workshop

Workshop dag 1:

Employee Engagement 2.0 for happier employees and customers

It’s well known by now that employee happiness and motivation are essential to customer experience and company success. Employee engagement is indeed often voted the number one priority for business leaders. Yet how to really achieve this sought-after engagement? Just as people and business change so too changes what will drive engagement, companies therefore need to continually evolve their engagement efforts.

Let’s explore Employee Engagement 2.0 and the trends and technology that are evolving how we understand and achieve employee engagement today.

- Fasiliteres av Calabrio

- Varighet:
1 time, se program

Hva er din «tone of voice» i møte med kunden?

Hvor gode er vi på kundeservice til å håndtere de ulike personene vi møter?

På denne workshopen går Kantar igjennom en nyttig modell over de ulike personlighetstypene og hvordan du skal tenke kundeservice i møte med alt fra den usikre nervøse til den eksperten som vet alt. Målsetningen er at du skal få et nytt syn på dine egne ansatte, hvordan du skal opptre og hvordan «personligheten» til kundeservicen i din virksomhet bør fremstå overfor kunden.

- Fasiliteres av Kantar:

Erlend Espedal jobber til daglig med flere store selskaper innenfor kundeservice. Som en av grunnleggerne av KSindeks har han også bred innsikt over markedet generelt. Espedal er i bunn og grunn en teknogeek, som elsker å prate om og analysere fremtiden og fremtidens kundeservice. 

Finn Olav Sveinall er en av grunnleggerne av KSindeks, han er et vandrende leksikon når det gjelder kundeservice, og elsker å prate om personen på den andre enden av telefonlinja eller chatdialogen. Han er brennende opptatt av hva kunden tenker og mener. 

- Varighet:
1 time, se program

 

Workshop dag 2:

Digital opplæring – hvordan sikre suksess?
Bruker du, eller ønsker du å bruke digitale virkemidler i opplæring (LMS, nanolæring, blanda læring, omvendt læring)? Nye digitale virkemidler gir oss mange nye muligheter både med tanke på effekt og variasjon – allikevel sliter mange med å «knekke koden» på hvordan ta i bruk den nye teknologien. I denne workshopen jobber vi med en modell for å planlegge gode læringsløp som består av både digital læring og tradisjonell læring som klasserom og en-til-en opplæring.

- Fasiliteres av STI:
Lene Moe Bjørkheim har 20 års erfaring fra å jobbe i eller med kundeservice, og de siste 6 årene har hun jobbet med rådgivning og opplæring av medarbeidere og ledere. Lene er ansvarlig for det kundeservicefaglige innholdet STI produserer i sin digitale læringsplattform.

Bjørn Kalkdijk har lang erfaring med å implementere ny teknologi, og har de siste årene hjulpet sine kunder til suksess i sitt digitale læringsunivers. Kunder som Olivia og Wikborg Rein kan ikke få skrytt nok av denne dyktige konsulenten

- Varighet:
2 timer, se program

*Informasjon om påmelding kommer*

KSD19 workshop.jpg

I 2019 var det stor aktivitet og høyt engasjement på workshopene!