16. feb.
kl. 18.00–19.30
Streaming, VIDEO

I en paneldebatt vil ulike eksperter belyse de ulike alternativene fra en teknisk, bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk, miljømessig og forsyningssikkerhetsmessig synsvinkel.

Meld meg på

Beskrivelse

Oslo trenger mer strøm. Statnett vil legge en høyspentlinje på høyeste spenningsnivå (420 kV) i luftspenn fra Hamang i Bærum til Smedstad i Oslo. 38 meter høye master vil ha en negativ påvirkning på langt over 6000 mennesker. Som alternativ kan linjen legges i bakken, enten i grøft eller ved hjelp av tunnelboremaskin (TBM). Dette er en teknisk god løsning, men mye dyrere. Og hvordan bør man vurdere den samfunnsøkonomiske verdien av arealene som en luftlinje beslaglegger?

Valg av alternativ har svært stor betydning for arealutvikling i Bærum og Oslo Vest helt frem til år 2100. Dette er en kontroversiell sak som har blitt viet oppmerksomhet. Planen møter stor motstand lokalt.

Panelet består av:

  • Kjell Rønningen, tidl. Statnett,
  • Ola Raftevold, leder i Voll Vel i Bærum
  • Oslorepresentant: Helge Kleivane, Oslo. Ola undersøker
  • Varaordfører i Bærum Siw Wikan (H),
  • Eric Nævdal, samfunnsøkonom, Frisch-senteret ved universitetet i Oslo.
  • Sindre Log, prosjektleder hos tbm-leverandøren Robbins.
  • Lars Andreas Lunde, tidl. statssekretær, (siv ing og siv øk)

Praktisk informasjon

Dette er et digitalt arrangement, og lenke til sendingen blir sendt til påmeldte deltakere i forkant av arrangmentet.