21. jan. 2021
kl. 12:00–15:30

Dette fagtreffet har til hensikt å presentere oppsummert kunnskap om Sars-Cov-2 viruset og vann, samt erfaringer knyttet til beredskap og hvordan pandemien har påvirket den daglige driften i vann- og avløpsbransjen.

Meld meg på

I januar 2021 har det gått ett år siden Sars-Cov-2-viruset ble oppdaget i Wuhan i Kina. Viruset har vist seg å være svært smittsomt og påvirket en hele verden i form av økt beredskap og måten vi omgås hverandre på.

For vannbransjen dukket det også opp, i tidlig fase av pandemien, spørsmål som for eksempel om korona kan smitte via drikkevann og badevann og nødvendige smitteverntiltak ved håndtering av avløpsvann.

I en krise med et nytt agens er informasjonsbehovet stort og det produseres mye kunnskap på kort tid. Dette fagtreffet har til hensikt å presentere oppsummert kunnskap om Sars-Cov-2-viruset og vann, samt erfaringer knyttet til beredskap og hvordan pandemien har påvirket den daglige driften i vann- og avløpsbransjen.

Da fortsatt mye er usikkert vedrørende denne pandemiutviklingen, må det tas forbehold om at programmet kan bli modifisert når fagtreffet nærmer seg.

Møteleder: Vidar Lund

Streaming krever ikke påmelding og foregår på Vannforeningens Youtube

Finn frem:

Oppmøte/Nettbasert
Skriv ut

Program

  1. Om Sars-Cov-2 – opprinnelse, egenskaper og vann som potensiell smittevei for det nyoppdagede viruset. v/Mette Myrmel, NMBU
  2. Epidemiologien av Covid-19 – hvor er vi nå i utbruddet, hva kan vi forvente fremover og hva er viktig for å stå rustet mot en framtidig ny epidemi? v/Frode Forland, Folkehelseinstituttet
  3. Kan analyser av avløpsvann fungere som et føre-var-varsel for et nytt utbrudd av Covid-19 i befolkningen? Oppsummering av nasjonal og internasjonal forskning og pågående aktiviteter i Norge. v/Jose Antonio Baz Lomba, NIVA)
  4. Vannforsyningen som samfunnskritisk funksjon. Har pandemien endret beredskapen for vannforsyningen i Norge? v/Anders Bekkelund, Mattilsynet
  5. Hvordan håndterte Trondheim kommune koronakrisen og hvordan har pandemien endret driften av vann og avløp? v/Odd Atle Tveit, Trondheim kommune
  6. Spørsmål/diskusjon

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

7. okt.
kl. 18:00–20:00

Miljø- og biovitenskap

Elektrifisering av oppdrettsnæringen

8. okt.
kl. 11:30–13:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

CRISPR-teknologien i havbruksnæringen

15. okt.
kl. 18:00–20:00