18. jan. 2021
kl. 12:00–15:30

Dette fagtreffet har til hensikt å presentere oppsummert kunnskap om Sars-Cov-2 viruset og vann, samt erfaringer knyttet til beredskap og hvordan pandemien har påvirket den daglige driften i vann- og avløpsbransjen.

Meld meg på

Beskrivelse

I januar 2021 har det gått ett år siden Sars-Cov-2-viruset ble oppdaget i Wuhan i Kina. Viruset har vist seg å være svært smittsomt og påvirket en hele verden i form av økt beredskap og måten vi omgås hverandre på.

For vannbransjen dukket det også opp, i tidlig fase av pandemien, spørsmål som for eksempel om korona kan smitte via drikkevann og badevann og nødvendige smitteverntiltak ved håndtering av avløpsvann.

I en krise med et nytt agens er informasjonsbehovet stort og det produseres mye kunnskap på kort tid. Dette fagtreffet har til hensikt å presentere oppsummert kunnskap om Sars-Cov-2-viruset og vann, samt erfaringer knyttet til beredskap og hvordan pandemien har påvirket den daglige driften i vann- og avløpsbransjen.

Da fortsatt mye er usikkert vedrørende denne pandemiutviklingen, må det tas forbehold om at programmet kan bli modifisert når fagtreffet nærmer seg.

Møteleder: Vidar Lund

Finn frem:

Oppmøte/Nettbasert

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse (online)

26. aug.
kl. 09:00–16:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Sikker vannforsyning

14. sep.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

7. okt.
kl. 18:00–20:00