11.–25. okt.
Zoom, Nettbasert

Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality Norway. Koordinatorskolen ble etablert i 2013 for å bidra til at markedet skulle få tilgang til kompetente koordinatorer innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Meld meg på

Beskrivelse

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Kurset går over 2 digitale samlinger.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne.

Mer informasjon og påmelding hos Quality Norway

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO