8.–22. mars 2023
Zoom, VIDEO

Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality Norway. Koordinatorskolen ble etablert i 2013 for å bidra til at markedet skulle få tilgang til kompetente koordinatorer innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Det er gjennomført et stort antall kurs, med over 2500 deltakere.

Meld meg på

Beskrivelse

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Kurset går over 2 digitale samlinger (8.-9. og 22. mars).

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne.

Mer informasjon og påmelding på siden til Quality Norway

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

30. nov.–14. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Betongrehabiliteringsdagene 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Betongtavlen 2022

1. des.
kl. 16.00–18.30
SALT (SALT - Art & Music), OSLO