8. feb.–1. mars 2023
Zoom, VIDEO

Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, Forsvarsbygg, NBEF og Quality Norway.

Meld meg på

Beskrivelse

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Kurset går over 2 digitale samlinger (8.-9. februar og 1. mars).

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.

Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut ca 2 uker før kursstart, med svarfrist 3. februar. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart og frist for innlevering er mandag 27. februar kl12.00.

Mer informasjon og påmelding hos Quality Norway

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

30. nov.–14. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Betongrehabiliteringsdagene 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Betongtavlen 2022

1. des.
kl. 16.00–18.30
SALT (SALT - Art & Music), OSLO