1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter.

Meld meg på

Beskrivelse

Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality Norway.

Koordinatorskolen egner seg også for deg som forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Mer informasjon og påmelding finner du på qualitynorway.no

Finn frem:

Sentralt Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert