29. sep.–20. okt.
Zoom, Nettbasert

Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality Norway. Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging før kursstart.

Meld meg på

Beskrivelse

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen egner seg også for de øvrige forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Mer informasjon og påmelding finner du på qualitynorway.no

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30