11.–26. aug.
Zoom, Nettbasert

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Meld meg på

Beskrivelse

Koordinatorskolen gjennomføres ved bruk av zoom, i samarbeid med NITO, Quality Norway og Norges bygg- og eiendomsforening.

På kurset legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger underveis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte.

Mer informasjon og påmelding hos Quality Norway

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30